Stavke prikazane na vremenskoj crti

Stavke prikazane na vremenskoj crti razlikuju se ovisno o funkciji. Stavke za svaku funkciju opisane su ovdje.

Kopiranje

 Omjer uvećanja

 Izvor papira

Faks

 Odredište

Skeniranje i slanje

 Prvo odredište

 Vrsta odredišta prvog odredišta

Skeniranje i pohrana (Mreža)

 Naziv mape

 Ikona pretinca e-pošte

6W22-023