Zajedno kopiranje izvornika koji su zasebno skenirani (izgradnja posla)

 
Ako imate previše izvornika za istovremeno postavljanje u ulagač, izvornike možete skenirati zasebno i kopirati ih kao skupinu dokumenata. Izvornike skenirane i s ulagačem i kopirnim staklom moguće je kopirati odjednom.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Na zaslonu s osnovnim značajkama kopiranja pritisnite <Opcije>. Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja
4
Pritisnite <Gradnja zadatka>  <Zatvori>.
5
Pritisnite  da biste skenirali izvornike.
Kada je dovršeno skeniranje, pojavit će se zaslon koju će vas zatražiti da skenirate sljedeći izvornik.
6
Postavite sljedeći izvornik i pritisnite  da biste skenirali izvornik.
Ponavljajte taj korak dok ne skenirate sve izvornike.
Da biste promijenili postavke skeniranja, pritisnite <Promj. postav.>.
Sljedeće funkcije mogu se koristiti u <Promj. postav.>: Trebate unaprijed postaviti potrebne postavke skeniranja pošto ne možete promijeniti druge funkcije tijekom načina gradnje zadatka.
<Omjer kopiranja>
<Obostrani original>
<Gustoća>
<Tip originala>
Ako odredite način <N na 1 > zajedno s načinom gradnje zadatka, ne možete promijeniti <Omjer kopiranja> i <Gustoća> u <Promjena postavaka>.
7
Pritisnite <Započni kopir.>.
Započinje kopiranje.
6W22-040