Primanje faksova

Kad se prima faks

Indikator Obrada/podaci na upravljačkoj ploči treperi u zelenoj boji. Kad je dovršeno primanje, dokument se automatski ispisuje i indikator se isključuje.
Za otkazivanje primanja pritisnite <Nadzor statusa>  <Primanje>  <Status zadatka>  odaberite dokument  <Otkaži>.

Izlazni papir

Dolazni faks ispisuje se na papir istog formata kao primljeni dokument. Kad nema papira istog formata kao i dokument koji se prima, dokument se ispisuje sukladno postavci za <Odabir ladice>. <Odabir ladice>
Za primanje uslužnih obavijesti putem faksa
Slijedite zabilježenu poruku i unesite broj informacijske usluge, a zatim pritisnite <Započni RX>.
Ukoliko želite doznati više o usluzi informiranja, stupite u kontakt s tvrtkom koja pruža tu uslugu.
Primanje s podadresama
Uređaj podržava korištenje podadresa prema ITU-T* standardu. Za primanje dokumenta s podadresom, pogledajte <Postavke prosljeđivanja>.
* To je kratica za International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, i to je grupa koja radi preporuke prema standardizaciji telekomunikacija širom svijeta.
SAVJETI
Možete uštediti na papiru kod ispisa.
Možete uključiti informacije, poput vremena prijema, u primljenim dokumentima kod ispisa. <Ispiši podnožje RX stranica>
Ako postavite uređaj da provjeri prijemnu lozinku za podadresnu komunikaciju, možete spriječiti uređaj da prima neželjene faksove. <Zaporka za RX>
Postavljanje <Proslijedi dato. privremeno pohr. u Memo. RX pretin.> na <Da> omogućuje vam prosljeđivanje primljenih dokumenata na mjesto za pohranu uređaja (Memorijski RX pretinac) ako se ne mogu ispisati zbog zaglavljenog papira ili zbog nedostatka papira. U tom slučaju <Zaključav. memorije faksa>/<Koristi zaključavanje memorije I-faksa> se automatski postavlja na <Uključeno>, a proslijeđeni dokument može se provjeriti sa zaslona. Proslijeđene dokumente moguće je ispisati kasnije. (Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)) Za povrat u normalan ispis postavite <Zaključav. memorije faksa>/<Koristi zaključavanje memorije I-faksa> na <Isključeno>.
6W22-04X