Spremanje kopije poslanog dokumenta

 
Možete spremiti kopiju poslanog faksa na unaprijed definirano odredište (poslužitelj e-pošte ili datotečni poslužitelj, itd.). Ovisno o odredištu, spremljena kopija faska pretvara se u drugi digiralni format poput PDF-a, olakšavajući organizaciju i upravljanje dokumentima. Ova metoda također pomaže u lakšem upravljanju zapisnicima jer mapa koja je kategorizirana po imenu pošiljatelja ili datumu automatski se stvara na definiranom odredištu na poslužitelju.
Neke postavke poput lokacije za spremanje i formata dokumenta, npr. Moraju se unaprijed regostrirati kako bi se koristila ova funkcija. <Arhiviraj TX dokument>
Ne možete obaviti izravno slanje ako postavite <Arhiviraj TX dokument> to <On>.
Ova postavka automatski se prebacuje na <Isključeno> u sljedećim slučajevima. Ponovno odredite odredište ili vratite postavku na <Uključeno> po potrebi.
Ako je odredište za sigurnosno kopiranje izbrisano iz adresara
Kada je adresar uvezen iz sučelja Remote UI Uvoz/izvoz podataka o postavkama
Kada je adresar primljen od Softvera za upravljanje adresarom. <Import./eksport. iz softvera za upravlj. adresarom>
Sprema se kopija dokumenta čak i ako je došlo do greške kod slanja.
Ovisno o tipu odredišta, mogu se pimjenjivati sljedeća ograničenja.
E-pošta: Poslana je poruka e-pošte bez teksta.
Faks/I-Faks: Faks nije moguće spremiti kao elektroničku datoteku.
Odredište na <Popis osob. adresa> ne može se definirati kao odredište.
Definiranje više odredišta, uključujući odredište za faksiranje
Možete spremiti kopiju poslanog dokumenta tako da pošaljete na više odredišta koja uključuju odredište za faks sa zaslona s osnovnim značajkama skeniranja. Za prikaz odredišta faksiranja na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja, nužno je postaviti <Aktiviraj faks u funkciji Skeniranje i slanje> na <Uključeno>. <Prikaz funkcije faksa>

Nazivi mapa i datoteka

Možete odabrati <Podaci o pošiljatelju>, <Datum> ili <Isključeno> da biste kategorizirali nazive datoteka. <Arhiviraj TX dokument>
Nazivi datoteka određeni su po datumu i vremenu slanja, broju zadatka, informacijama o pošiljatelju, informacijama o odredištu i informacijama o rezultatu.
Primjer: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Informacija o pošiljatelju
Informacije vezane uz pošiljatelja prikazuju se u sljedećim situacijama.
Sender Name: Kada je mogućnost <Ime pošiljatelja (TTI)> postavljena na <S postavkama>
User Name: Kada je <Ime pošiljatelja (TTI)> postavljeno na <Bez postavaka>, a provjerena je autentičnost korisnika.
Naziv linije: Kada je mogućnost <Ime pošiljatelja (TTI)> postavljena na <Bez postavaka>, nije provjerena autentičnost korisnika, a korisničko ime je registrirano za liniju koja se koristi za slanje faksa
Telephone Number: Kada je mogućnost <Ime pošiljatelja (TTI)> postavljena na <Bez postavaka>, nije provjerena autentičnost korisnika, a telefonski broj korisnika je registriran za liniju koja se koristi za slanje faksa
----: Kada ništa od gore navedenih informacija nije dostupno
Informacije o odredištu
Informacije vezane uz odredište prikazuju se u sljedećim situacijama.
Naziv jedinice odredišta: Kada je dostupan naziv jedinice odredišta
Telephone Number: Kada nije dostupan naziv jedinice odredišta
Naziv odredišta prvog uspješnog slanja: Kada obavljate slijedni prijenos
6W22-05A