Zasebno slanje zajedno skeniranih dokumenata (izgradnja posla)

 
Ako imate previše izvornika za istovremeno postavljanje u ulagač, izvornike možete skenirati zasebno i poslati ih kao skupinu dokumenata. Dokumente skenirane i s ulagačem i kopirnim staklom moguće je poslati odjednom.
1
Stavite prvi izbornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Faks>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Odredite odredište na zaslonu s osnovnim značajkama faksiranja. Zaslon s osnovnim značajkama faksiranja
4
Po potrebi definirajte postavke skeniranja. Osnovni postupci vezani uz slanje faksova
5
Pritisnite <Opcije>  <Gradnja zadatka>  <Zatvori>.
6
Pritisnite  da biste skenirali izvornik.
Kada je dovršeno skeniranje, pojavit će se zaslon koju će vas zatražiti da skenirate sljedeći izvornik.
Ukoliko postavite originale u uvlakač, uklonite originale sa odlagača kada je skeniranje svake skupine završeno.
7
Postavite sljedeći izbornik i pritisnite .
Ponavljajte taj korak dok ne skenirate sve izvornike.
Da biste promijenili postavke skeniranja, pritisnite <Promjena postavaka>.
Sljedeće funkcije mogu se koristiti u <Promjena postavaka>. Ne možete promijeniti postavke drugih funkcija dok ste u načinu izgradnje posla. Morate unaprijed podesiti nužne postavke skeniranja.
<Format skena>
<Obostrani original>
<Gustoća>
<Tip originala>
Ako u ulagač želite postaviti izvornike raznih formata, postavite <Originali razl. formata>. Zajedničko slanje izvornika različitih formata (izvornici različitih veličina)
Kada zajedno skenirate i šaljete jednostrane izvornike i dvostrane izvornike, ako je prvi izvornik kojeg skenirate dvostrani izvornik, postavite <Obostrani original>. Kad skenirate jednostrani izvornik, onemogućite postavku <Obostrani original> u <Promjena postavaka>.
8
Pritisnite <Započni slanje>.
Svi skenirani dokumenti kombinirani su u jedan i poslani na definirano odredište.
6W22-056