Redovito čišćenje

Preporučuje se da s vremena na vrijeme očistite uređaj da biste spriječili gubitak kvalitete ispisa te da biste uređaj mogli koristiti na praktičan i siguran način. Čistite uređaj isnpo naznačenim redoslijedom od do .
 
 Vanjski dijelovi Čišćenje vanjskog dijela uređaja
 Kopirno staklo Čišćenje kopirnog stakla
 Ulagač Čišćenje ulagača
6W22-0H0