Održavanje

Ovaj odjeljak opisuje održavane i upravljanje uređajem, poput normalnog čišćenja i zamjene potrošnog materijala. Također opisuje uslugu održavanja koju pruža Canon. Za informacije o mjerama opreza tijekom održavanja pogledajte "Važne sigurnosne upute" u odjeljku Početak rada.

Osnovno čišćenje

 

Zamjena potrošnog materijala

Druga održavanja i podešavanja

 
6W22-0FY