Podešavanje gradacije

Ako je gradacija postala toliko loša da se gradacija ispisane ili kopirane slike značajno razlikuje od podataka za ispis ili izvornika, podešavanjem gradacije možete riješiti problem.
Možete upotrebljavati sljedeće formate/tipove papira.
Format: A3, A4, 11x17, LTR
Tip: Obični 1 do 2
Prilagodbe bi mogle biti neučinkovite ako nema dovoljno tonera.
1
Pritisnite   <Podešavanje/održavanje> <Podešavanje kvalitete slike> <Automatska gradacija>.
2
Odaberite izvor u koji ste uložili papir i pritisnite <OK>.
3
Pritisnite <Započni ispis.>.
Probna je stranica ispisana.
Testna stranica odnosi se na list papira s otisnutim crnim trakama koji ćete upotrijebiti u sljedećim koracima.
4
Probnu stranicu stavite na kopirno staklo.
Probnu stranicu postavite tako da strana s trakama bude okrenuta licem prema dolje te da se trake na stranici nalaze na drugoj strani uređaja.
5
Zatvorite uređaj i pritisnite <Počet.skenir.>.
Uređaj će početi skenirati probnu stranicu.
6
Otvorite ulagač i izvadite probnu stranicu.
7
Ponovite korake od 3 do 6.
Da biste dovršili prilagodbu, ispišite probnu stranicu tri puta i svaki je put nakon ispisa skenirajte.
6W22-0H9