Podešavanje kvalitete ispisivanja i završne obrade

U slučaju izostanka prihvatljivih rezultata ispisivanja, pokušajte poduzeti sljedeće korektivne korake.

Podešavanje gradacije

Ako je gradacija postala toliko loša da se rezultati ispisivanja značajno razlikuju od podataka za ispis, napravite prilagodbe kako biste poboljšali gradaciju.
Podešavanje gradacije

Korekcija gustoće

Ako se gustoća ispisivanja značajno razlikuje od izvornog dokumenta, ovime podešavate gustoću skeniranja tako da bude bliža izvorniku.
Prilagodba gustoće

Podešavanje formata slike

Ako se format kopirane slike blago razlikuje od izvornika, finim podešavanjem možete je približiti formatu izvornika.
Prilagođavanje formata slike

Način sprečavanja zamućivanja slike

Ovaj način postavite kad dođe do zamućivanja slike (kada slika izblijedi ili kada je zamrljana) u okruženjima s visokom temperaturom i vlažnošću.
Smanjivanje zamućivanja u okruženjima gdje je prisutna visoka razina vlage i visoka temperatura

Produktivnost/prioritet kvalitete slike za vrući tlačni valjak za fiksiranje

Ovaj način postavite za skraćivanje načina mirovanja kad je tlačni valjak za fiksiranje vruć kako biste povećali produktivnost.
Postavljanje ispisivanja kada je tlačni valjak za fiksiranje vrlo vruć

Produktivnost/prioritet kvalitete slike za rotirajući izlaz

Postavite prioritet ispisivanja kod rotiranja izlaza.
Postavite prioritet ispisivanja kod rotiranja izlaza
6W22-0H8