Zamjena jedinice s bubnjem

Kada se jedinica bubnja približi kraju svojeg životnog vijeka, na dnu zaslona će se prikazati poruka koja vas upozorava da zamijenite jedinicu bubnja. Pritisnite ikonu u donjem desnom dijelu zaslona.
Jedinice s bubnjem čuvajte na mjestu udaljenom od izvora svjetlosti, kao što je izravna Sunčeva svjetlost.
Ako jedinicu s bubnjem čuvate u prostoriji koja je hladna, ali se brzo zagrijava ili u njoj dolazi do drugih naglih temperaturnih promjena, unutar jedinice s bubnjem stvaraju se kapljice (kondenzacija).
Nemojte skidati narančasti zaštitni poklopac prije nego što za to dobijete uputu u sljedećem postupku.
Informacije o broju modela jedinice bubnja potražite u odjeljku Zamjenski dijelovi.
Poruka o potrebi zamjene jedinice bubnja koja se prikazuje na dnu zaslona ovisi o ugovoru koji ste sklopili.
Pritisnite <Zatvori> kada završite sa zamjenom jedinice bubnja.

Postupak zamjene jedinice bubnja

Slijedite postupke u nastavku kako biste zamijenili jedinicu s bubnjem.
1
Pritisnite gumb na poklopcu na lijevoj strani glavne jedinice i otvorite poklopac za 50 mm ili više.
2
Otvorite prednji poklopac.
Držite desni i lijevi rub poklopca kada ga otvarate.
3
Sporo okrenite polugu za otpuštanje.
Kada okrećete polugu za otpuštanje pazite da ne udarite rukom u dršku spremnika tonera.
4
Okrećite vijak do kraja.
5
Držeći ručku jedinice s bubnjem, izvlačite ju lagano prema gore.
Nakon što uklonite jedinicu s bubnjem pazite da ne stavite ruku u utor i svakako izbjegnite kontakt s unutrašnjom stranom poklopca sa lijeve strane glavne jedinice i uređaja kako biste spriječili opekotine i ostale ozljede.
6
Uklonite novu jedinicu s bubnjem iz pakiranja.
U ovom koraku ne uklanjajte zaštitni pokrov jedinice bubnja.
7
Uhvatite zaštitni pokrov jedinice s bubnjem i poravnajte ju s utorima unutar glavne jedinice.
8
Uhvatite rukom kako je prikazano na dijagramu dok pridržavate zaštitni pokrov () i pogurnite jedinicu s bubnjem u uređaj ().
 
9
Uklonite zaštitni pokrov jedinice s bubnjem.
10
Zategnite vijak.
11
Sporo okrenite polugu za otpuštanje u okomit položaj.
12
Zatvorite prednji poklopac i poklopac na lijevoj strani glavne jedinice.
Ako nije moguće zatvoriti prednji poklopac, provjerite jeste li zaboravili pritegnuti vijak jedinice s bubnjem i provjerite položaj ručice za otpuštanje
13
Radnje u nastavku obavite uporabom upravljačke ploče.
Pritisnite . Idite na <Podešavanje/održavanje> <Održavanje> <Inicijalizacija nakon izmjene dijelova>. Pritisnite <Da> u <Jedinica s bubnjem>. Provjerite prikazuje li se <Inicijalizirano.>, a zatim pritisnite <Zatvori>.
Kada dovršite zamjenu, iskorištenu jedinicu bubnja stavite u vrećicu u kojoj je bila nova jedinica bubnja i pohranite je dok po nju ne dođe ovlašteni predstavnik tvrtke Canon.
6W22-0H5