Dodavanje digitalnog potpisa na poslane datoteke

Dodavanjem digitalnog potpisa na skenirani dokument koji se šalje u određenom formatu datoteke, možete potvrditi kako dokument nije izmijenjen te autor jamči za njega. Uređaj dokumentima može dodati potpis uređaja ili korisnika.
Potpis uređaja
 
Potpis uređaja upotrebljava mehanizam ključa i certifikata, omogućavajući primatelju skeniranog dokumenta da potvrdi kako je izrađen na tom uređaju. Primatelj može provjeriti na kojem je uređaju dokument stvoren te je li dokument izmijenjen. Prije dodavanja potpisa uređaja, na uređaju morate izraditi ključ i certifikat (certifikat uređaja) koji se koristi za potpis uređaja. Generiranje certifikata za potpis uređaja
Korisnički potpis
 
Korisnički potpis povezan je s funkcijama upravljanja osobnom autentikacijom te primatelju skeniranog dokumenta omogućava provjeru autorstva. Kao i kod potpisa uređaja, korisnički potpis primatelju omogućava provjeru toga je li dokument izmijenjen nakon dodavanja potpisa. Za upotrebu te funkcije potrebna je opcija sustava (Mogućnosti sustava). Prije dodavanja korisničkog potpisa, a svakog korisnika putem sučelja Remote UI treba registrirati ključ i certifikat (korisnički certifikat). Registriranje certifikata potpisa uređaja
Za informacije o provjeri certifikata, registriranju certifikata i provjeri potpisa na primateljevoj strani, pogledajte dokumentaciju za aplikaciju koja podržava PDF format (kao što je Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Možete postaviti više digitalnih potpisa za datoteku. U tom slučaju, potpisi uređaja primjenjuju se prije korisničkih potpisa.
Ako primatelj potvrdi PDF ili XPS kojima je dodano više potpisa putem softvera koji podržava format PDF (npr. Adobe Reader/Adobe Acrobat) ili formata XPS (npr. XPS Viewer), valjan će biti samo zadnji potpis koji je pridodan datoteci. Potpis uređaja uzrokuje da se sa dokumentom rukuje kao da je bio promijenjen.
S uređaja ne možete proslijediti primljeni dokument I-faksa s potpisom korisnika.
SAVJETI
Prikaz digitalnog potpisa (vidljivi potpis)
Informacije o digitalnom potpisu mogu se prikazati na prvoj stranici dokumenta, olakšavajući primatelju prikaz dodavanja digitalnog potpisa. Samo PDF dokumenti podržavaju vidljive potpise. Dodavanje digitalnog potpisa
6W22-0A1