Generiranje certifikata za potpis uređaja

 
Ključ i certifikat (certifikat uređaja) koji su potrebni prilikom dodavanja potpisa uređaja mogu se generirati na uređaju. Odredite administratora koji će generirati te stavke. Nakon njihovog generiranja, moći ćete dodati digitalni potpis skeniranim dokumentima koji se šalju u određenom formatu datoteke. Dodavanje digitalnog potpisa
  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Postavke certifikata>  <Generiraj ključ>  <Generiraj/ažuriraj ključ potpisa uređaja>  <Da>  <OK>
Ključ i certifikat za potpis uređaja
Generirani ključ i certifikat registrirani su pod nazivom "Ključ za potpis uređaja". Za potpis uređaja možete registrirati samo po jedan ključ i certifikat.
Upravljanje ključem i certifikatom za potpis uređaja
Možete provjeriti detaljne postavke ključa i certifikata na zaslonu koji će se prikazati nakon što pritisnete   <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Postavke certifikata>  <Popis ključeva i certifikata>  <Popis ključeva i certif. za ovaj uređaj>.
Ako se prikazuje , ključ je oštećen ili nevaljan. Ključ i certifikat možete ažurirati ponovnim konfiguriranjem postavki.
Ako odaberete <Device Signature Key> i pritisnete <Detalji certifikata>, prikazat će se detaljne informacije o certifikatu za potpis uređaja. Na ovom zaslonu možete pritisnuti i <Verificiraj certif.> kako biste provjerili je li certifikat valjan.
PDF/XPS datoteka sadrži podatke o pošiljatelju pomoću kojih primatelj datoteke može provjeriti pouzdanost potpisa uređaja njegovom usporedbom s SHA-1 brojem. Te informacije možete provjeriti u izborniku <Otisak certifikata> na ovom uređaju.
Provjera je li potpis uređaja dodan prilikom svakog slanja
Uređaj možete konfigurirati tako da se potpis uređaja dodaje svim skeniranim dokumentima koji se šalju u određenom formatu datoteke, bez obzira na korisničke postavke. Osim toga, možete ograničiti formate datoteke prilikom slanja dokumenata, čime osiguravate da se nijedan dokument ne može poslati bez potpisa uređaja. Za konfiguriranje tih postavki nužne su ovlasti administratora ili administratora uređaja. <Zajedničke postavke>  <Uvijek dodaj potpis uređ. na ono što se šalje>
6W22-0A2