Generiranje ključa i certifikata za mrežnu razmjenu podataka

 
Uređaj može generirati ključ i certifikat (certifikat poslužitelja) za komunikaciju šifriranu TLS-om. Ako odmah želite pokrenuti postupak putem komunikacije šifrirane TLS-om, preporučujemo praktičnu upotrebu ključa i certifikata koji su prethodno instalirani u uređaju. Prema potrebi od administratora zatražite generiranje ključa i certifikata. Međutim, napominjemo kako se komunikacija šifrirana TLS-om ne omogućava jednostavnim generiranjem ključa i certifikata. Konfiguracija ključa i certifikata za TLS
Ako želite upotrijebiti certifikat poslužitelja s potpisom CA, umjesto certifikata možete generirati ključ uz CSR. Generiranje ključa i CSR-a
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Postavke certifikata>  <Generiraj ključ>  <Generiraj ključ za mrežnu komunikac.>.
3
Konfigurirajte neophodne stavke za ključ i pritisnite <Dalje>.
<Naziv ključa>
Unesite naziv ključa. Odaberite naziv koji ćete moći jednostavno prepoznati na popisu.
<Algoritam potpisa>
Odaberite algoritam raspršivanja koji ćete upotrijebiti za potpis. Dostupni algoritmi raspršivanja razlikuju se u ovisnosti o dužini ključa (Specifikacije sustava). Dužina ključa od 1024 ili više bitova podržava algoritme raspršivanja SHA384 i SHA512. Ako odaberete <RSA> za i <Generiraj ključ: postavke dužine (bit)> postavljena je na <1024> ili više za , moći ćete odabrati algoritme raspršivanja SHA384 i SHA512.
<Algoritam ključa>
Odaberite algoritam ključa. Ako je odabrana opcija <RSA>, prikazat će se <Generiraj ključ: postavke dužine (bit)> kao stavka za postavljanje za . Ako je odabrana opcija <ECDSA>, umjesto toga prikazat će se <Generiraj ključ: postavke tipa ključa>.
<Generiraj ključ: postavke dužine (bit)> / <Generiraj ključ: postavke tipa ključa>
Odredite vrstu ključa ako je opcija <RSA> odabrana za ili odredite vrstu ključa ako je odabrana opcija <ECDSA>. U oba slučaja, viša vrijednost pruža veću sigurnost, ali smanjuje brzinu komunikacije.
4
Konfigurirajte neophodne stavke za certifikat i pritisnite <Generiraj ključ>.
<Datum počet. valjanosti> / <Datum završ. valjanosti>
Unesite datum početka i završetka valjanosti.
<Država/regija>/ <Država> / <Grad> / <Organizacija> / <Organizac. jedinica>
Odaberite pozivni broj države s popisa te unesite lokaciju i naziv organizacije.
<Zajednički naziv>
Unesite IP adresu ili FQDN.
Prilikom IPPS ispisivanja u okruženju sustava Windows, svakako unesite IP adresu uređaja.
Za unos FQDN vrijednosti uređaja nužan je DNS poslužitelj. Ako ne upotrebljavate DNS poslužitelj, unesite IP adresu.
Upravljanje ključevima i certifikatima
Možete provjeriti detaljne postavke ili izbrisati ključeve i certifikate na zaslonu koji će se prikazati nakon što pritisnete   <Postavke upravljanja>  <Upravljanje uređajem>  <Postavke certifikata>  <Popis ključeva i certifikata>. Ako se popis ključeva i certifikata ne prikazuje, za njegov prikaz pritisnite <Popis ključeva i certif. za ovaj uređaj>.
Ako se prikazuje , ključ je oštećen ili nevaljan.
Ako se  ne prikazuje, certifikat ključa ne postoji.
Ako odaberete ključ i certifikat i pritisnete <Detalji certifikata>, prikazat će se detaljne informacije o certifikatu. Na ovom zaslonu možete pritisnuti i <Verificiraj certif.> kako biste provjerili je li certifikat valjan.
Za brisanje ključeva i certifikata, označite one koje želite izbrisati i pritisnite <Izbriši>  <Da>.
6W22-09J