Provjera statusa i zapisnika

Možete upotrijebiti Remote UI za provjeru statusa dokumenata koji čekaju na obradu, kao i zapisnika obrađenih dokumenata. Možete i provjeriti status uređaja, npr. informacije o pogreškama i preostalu količinu potrošnog materijala.
Kad se koristi osobno upravljanje autentičnošću, možete korisnicima ograničiti obavljanje radnji na zadacima drugih korisnika na zaslonu <Nadzor statusa>. <Ograniči pristup drugim korisničkim zadacima>

Provjera statusa kopija/ispisa

Možete provjeriti status dokumenata koji čekaju na kopiranje ili ispisivanje. Osim toga, možete ispisati dokument prije drugih ili ga pak otkazati.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] u izborniku [Copy/Print]

Odabir funkcija

Odaberite funkciju koju želite provjeriti te kliknite [Display].

Gumbi za radnje

[Cancel]: Kopiranje ili ispisivanje otkazano. Otkazani dokument izbrisan je i nećete ga moći vratiti.
[Print Next]: Dokument se ispisuje odmah po dovršetku trenutačnog dokumenta.
[Pause]: Dokumenti koji se ispisuju s računala pauzirani su. Ne možete pauzirati dokumente koji se kopiraju. Pritisnite [Resume] za nastavak ispisivanja pauziranog dokumenta.

Ikona dokumenta

Kliknite ikonu kako biste prikazali detaljne informacije o dokumentu.

Provjera statusa poslanih/primljenih dokumenata

Možete provjeriti status faksova i e-poruka koji čekaju na slanje, primljeni faksova i faksova koji čekaju na prosljeđivanje. Osim toga, možete otkazati postupak slanja i primanja dokumenata.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] u izborniku [Send] ili [Receive]

Odabir funkcija

Odaberite funkciju koju želite provjeriti te kliknite [Display].

[Cancel]

Slanje ili primanje dokumenata otkazano. Otkazani dokument izbrisan je i nećete ga moći vratiti.

Ikona dokumenta

Kliknite ikonu kako biste prikazali detaljne informacije o dokumentu.

Provjera statusa pohranjenih dokumenata

Možete provjeriti status dokumenata koji čekaju na pohranjivanje. Osim toga, možete otkazati postupak pohranjivanja dokumenata.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] u izborniku [Store]

[Cancel]

Pohranjivanje dokumenata je otkazano. Otkazani dokument izbrisan je i nećete ga moći vratiti.

Ikona dokumenta

Kliknite ikonu kako biste prikazali detaljne informacije o dokumentu.

Provjera dnevnika zadataka

Možete prikazati zapisnik dokumenata koji su kopirani, ispisani, poslani, primljeni ili pohranjeni.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Podatke zapisnika možete izvesti i spremiti u obliku CSV datoteke (*.csv) na računalu.

Odabir funkcija

Odaberite funkciju koju želite provjeriti te kliknite [Display]. Prikazane funkcije mogu se razlikovati u ovisnosti o modelu uređaja i dodatnoj opremi.

Provjera statusa uređaja

Možete provjeravati razne informacije o uređaju, uključujući informacije o pogreškama, količinu preostalog papira i tonera, informacije o priključenoj dodatnoj opremi i ukupan broj dosad ispisanih stranica.
Pokrenite Remote UI  [Status Monitor/Cancel]  Odaberite stavku koju želite provjeriti
6W22-0A6