Instalacija sistemskih mogućnosti

 
Prilikom upotrebe opcija sustava, možda ćete se morati prijaviti s administratorskim ovlastima kako biste registrirali licence. Kako biste registrirali licencu, trebat će vam broj koji je otisnut na certifikatu broja za pristup licenci. Prije početka provjerite imate li ga. Licencu možete registrirati čak i ako uređaj nije povezan na mrežu.
1
Napravite test komunikacije.
Testirajte možete li registrirati licencu putem mreže.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <Registriraj/ažuriraj softver>  <Software Management Settings>.
3
Pritisnite <Test Communication>.
Prikazat će se poruka <Do you want to test communication?>.
4
Pritisnite <Da>.
Prikazat će se rezultati testa komunikacije.
Ako se prikaže <NG>, provjerite je li povezan LAN kabel i jesu li mrežne postavke pravilno konfigurirane. Postavljanje pomoću Uputa za podešavanje
Ako se ne možete povezati s mrežom, licencu registrirajte izvan mreže. Ako je registracije preko mreže onemogućena
2
Pritisnite .
3
Pritisnite <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <Registriraj/ažuriraj softver>  <Install Applications/Options>.
4
Pritisnite <License Access Number> i unesite broj za pristup licenci.
5
Potvrdite broj i pritisnite <Start>.
6
Odaberite funkciju za instalaciju i pritisnite <Install>.
Ako se prikaže zaslon s licencnim ugovorom, provjerite informacije i pritisnite <Slažem se>.
7
Pritisnite     <Prim.podeš.promj.>  <Da>.

Ako je registracije preko mreže onemogućena

Ako se uređaj iz nekog razloga ne može povezati s mrežom, licencu registrirajte izvan mreže. Prvo zatražite licencni ključ putem računala spojenog na mrežu, a zatim ga registrirajte unosom na uređaj. Kako biste dobili licencni ključ, trebat će vam broj koji je otisnut na certifikatu broja za pristup licenci, kao i serijski broj uređaja.
1
Pristupite web-mjestu koje izdaje licence (http://www.canon.com/lms/license/) i zatražite licencni ključ.
Slijedite upute na zaslonu i unesite broj za pristup licenci te serijski broj kako biste dobili licencni ključ.
2
Pritisnite .
3
Pritisnite <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <Registriranje licence>.
4
Unesite licencni ključ.
5
Pritisnite <Start>  <OK>.
6
Pritisnite     <Prim.podeš.promj.>  <Da>.
Potvrda serijskog broja
Serijski broj prikazuje se dolje lijevo na zaslonu kad pritisnete ključ [Informacije o uređaju/brojaču]. Možete ga potvrditi i sa stranice portala Remote UI.
6W22-0C3