Dodavanje i uređivanje korisnički podataka u CSV datoteci

U ovom odjeljku prikazuje se sadržaj svih stupaca iz CSV datoteke koji se upotrebljavaju za uvoz ili izvoz. Prilikom uređivanja CSV datoteka obratite pažnju na ovaj odjeljak.
Međutim, ako u odjeljku "Potrebna promjena" konkretnog stupca piše "Ne", nemojte mijenjati sadržaj tog stupca.
Naziv stupca
Potrebna promjena
Valjani znakovi
Znakovi nisu valjani
Kompatibilnost sa zaslonom sučelja Remote UI
Bilješke
uid
Da
1 do 32 znaka
Kontrolni znakovi, razmaci od jednog bajta i sljedeći znakovi:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Mora se unijeti prilikom uvoza.
zaporka
Da
0 do 32 znaka unutar skupa znakova ISO885915
Kontrolni znakovi
Izlaz u obliku "********" (* x 8) prilikom izvoza.
Prilikom ažuriranja zaporke, "********" će se izbrisati i prebrisati novom zaporkom. Međutim, prilikom uvoza promjena, čak i ako polje ostavite nedefiniranim (prazno), neće se prebrisati kao prazno, već će zadržati postojeću vrijednost.
U slučaju izostavljanja stavke prilikom uvoza promjena, postojeći će korisnik prenijeti izvornu zaporku.
cn
Da
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi
N.D.
cn;lang-ja;fonetski
Da
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi
Pogledajte "Napomene".
Prikazuje se kao "fonetski" ako je za jezik prikaza odabran "Japanski".
cardIdList
Da
ID kartice: broj s do osam alfanumeričkih znakova
Možete odrediti do 1000 stavki.
Alfanumerički znakovi od više bajtova
-
(N.D.)
N.D.
mail
Da
Kombinacija od 0 do 256 alfanumeričkih znakova i simbola
Kontrolni znakovi
N.D.
avatorImgPath
Ne
-
-
Promjena nije moguća. Automatski dodijeljeno prilikom određivanja slika ikona.
dept_id
Da
Broj s najviše sedam znamenki
Brojčani znakovi od više bajtova
N.D.
dept_pin
Da
Broj s najviše sedam znamenki
Brojčani znakovi od više bajtova
N.D.
roleName
Da
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi, razmaci od jednog bajta i sljedeći znakovi:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ " &
U slučaju izostavljanja stavke ili određivanja naziva koji nije registriran za upravljanje ulogama, promijenit će se na početnu postavku uloge.
accountExpires
Da
Pogledajte "Napomene".
Pogledajte "Napomene".
Format GGGGMMDD. "235959" automatski se dodaje kao vrijeme nakon uvoza.
accountDisabled
Da
1 ili 0
Bilo koji znak osim "1" (onemogućeno) i "0" (omogućeno)
N.D.
skupina
Da
0 do 64 znaka.
Možete odrediti do 10 stavki.
Kontrolni znakovi, razmaci od jednog bajta i posebni simboli.
"Naziv skupine" registrirane za upravljanje skupinom korisnika zapisan je ovdje. Ako korisnik pripada u više skupina, nazivi skupina povezani su znakom "|".
createDate
Da
Pogledajte "Napomene".
Pogledajte "Napomene".
-
(N/A)
Izlaz u formatu "TGGGGMMDDhhmmssmmm" prilikom izvoza. ("T" se dodaje kako bi se spriječilo narušavanje strukture teksta.)
Prilikom uvoza, informacije unesite u jednom sljedećih formata.
GGGGMMDDhhmmssmmm
TGGGGMMDDhhmmssmmm
GGGGMMDD
TGGGGMMDD
Služi za razvrstavanje u redoslijedu registriranja za prijavu slikom.
Ako ispustite tu stavku, za datum i vrijeme registracije novih korisnika upotrebljavat će se datum i vrijeme uvoza. Za postojeće korisnike, prenose se izvorni datum i vrijeme registracije.
lastLoginDate
Da
Pogledajte "Napomene".
Pogledajte "Napomene".
-
(N.D.)
Datum i vrijeme zadnje prijave korisnika spremaju se.
Izlaz u formatu "TGGGGMMDDhhmmssmmm" prilikom izvoza. ("T" se dodaje kako bi se spriječilo narušavanje strukture teksta.)
Prilikom uvoza, informacije unesite u jednom sljedećih formata.
GGGGMMDDhhmmssmmm
TGGGGMMDDhhmmssmmm
GGGGMMDD
TGGGGMMDD
Služi za utvrđivanje toga je li korisnik prijavljen i treba li izvršiti automatsko brisanje korisnika.
Ako izostavite tu stavku, datum i vrijeme zadnje prijave novih korisnika bit će prazni. Za postojeće korisnike, prenose se datum i vrijeme zadnje prijave korisnika.
dc
Ne
0 do 32 znaka
Kontrolni znakovi
-
(N.D.)
Promjena nije moguća. Automatski će se dodijeliti sljedećim korisnicima.
Korisnici registrirani nakon autentikacija poslužitelja
Korisnici registrirani putem izbornika <Registriraj automatski po primitku zadatka> za prijavu slikom
uuid
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski dodijeljeno tijekom registracije korisnika.
sdl_digest
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene zaporke.
uac_advbox_digest1
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene zaporke.
uac_advbox_digest2
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene zaporke.
pin_digest
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. Automatski generirano tijekom registriranja / promjene PIN-a.
server_user_flg
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. To je identifikacijska oznaka za korisnika registriranog po dovršetku autentikacije poslužitelja.
server_user_gp_key
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. To je skupina kojoj pripada korisnik koji je registriran po dovršetku autentikacije poslužitelja.
server_user_gp_value
Ne
-
-
-
Promjena nije moguća. To je skupina kojoj pripada korisnik koji je registriran po dovršetku autentikacije poslužitelja.
CharSet
-
-
-
-
Za UTF8, "CharSet:UTF8" bit će zapisan u retku stupca.
Redak na početku datoteke je redak stupca.
Nazivi stavki možda se neće prikazivati redoslijedom.
CSV datoteke podržavaju sljedeća kodiranja: UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 i Korejski.
U slučaju navođenja bilo kojeg uvjeta, tekstni nizovi u izvezenim CSV datotekama okruženi su uglatim zagradama ″[″ i ″]″. Prilikom uređivanja CSV datoteke i dodavanja novih tekstnih nizova koji ispunjavaju sljedeće uvjete, te tekstne nizove okružite uglatim zagradama, "[" i "]".
Brojevi koji započinju s "0"
Brojevi koji imaju više od 12 znamenki
Tekstni nizovi okruženi uglatim zagradama, "[" i "]"
6W22-08W