Upravljanje korisnicima

Možete osigurati višu razinu sigurnosti i učinkovitosti upotrebom aplikacije za korisničku autentikaciju (servis za prijavu) za upravljanje korisnicima uređaja (Servis za prijavu). Preporučujemo da administrator upravlja svim korisnicima u skladu s vašim radnim okruženjem i traženim sigurnosnim mjerama. Funkcije za upravljanje korisnicima

Servis za prijavu

Aplikacija za korisničku autentikaciju (servis za prijavu) naziva "Korisnička autentikacija" primarna je metoda za upravljanje korisnicima uređaja. Uz pomoć servisa za prijavu Korisnička autentikacija, korisničku autentikaciju za korisnike možete vršiti putem korisničkog imena i zaporke registrirane za sve korisnike. Podaci korisnika provjeravaju se u bazi podataka u uređaju ili na vanjskom poslužitelju za autentikaciju. Zahvaljujući mogućnosti preciznog definiranja funkcija koje će biti dostupne pojedinim korisnicima, moći ćete prilagoditi funkcije uređaja i poboljšati sigurnost ograničavanjem pristupa određenim funkcijama. Osim toga, ovisno o uređaju za autentikaciju, možda ćete moći upravljati skupinama pomoću Upravljanja ID-brojem odjela.
Ako ne upotrebljavate funkciju Personalizacija, postavite <Aktiviraj uporabu osobnih postavaka> (<Aktiviraj uporabu osobnih postavaka>) na <Isključeno>.

Funkcije za upravljanje korisnicima

Upravljanje korisnicima pruža prednosti koje su opisane u nastavku. Kako biste zaštitili važne podatke i smanjili troškove, možete ograničiti pristup uređaju i definirati raspon radnji koje su dostupne korisnicima.
Sprječavanje neovlaštene upotrebe trećih strana
Budući da je upotreba uređaja ograničena na odobrene korisnike, spriječeno je curenje informacija zbog neovlaštene upotrebe trećih strana, čak i ako se uređaj nalazi u užurbanom području koje je otvoreno vanjskim stranama.
Postavljanje razina ovlasti
Uz upravljanje osobnom autentikacijom možete definirati raspon dostupnih radnji određivanjem uloge (razine ovlasti) za svakog korisnika. Primjerice, možete odabrati ulogu Administrator kako biste omogućili pune ovlasti za pristup, ulogu NetworkAdmin kako biste omogućili konfiguriranje mrežnih postavki ili ulogu DeviceAdmin kako biste omogućili konfiguriranje postavki uređaja te postavki za ključeve i certifikate koji su potrebni prilikom upotrebe određenih funkcija. Odabirom i dodjelom raznih razina ovlasti administratorima možete učinkovitije raditi kao tim i rukovati širokim rasponom zadataka upravljanja uređajima.
Postavljanje ograničenja upotrebe
Upravljanje osobnom autentikacijom korisniku s administratorskim ovlastima omogućava upravljanje širokim rasponom radnji koje su dostupne korisnicima. Mogućnost postavljanja ograničenja funkcija za sve korisnike pruža vam preciznu kontrolu kod upravljanja korisnicima.
Upravljanje skupinama korisnika
Korisnici mogu biti dodijeljeni skupinama na temelju ID-a odjela (Upravljanje ID-brojem odjela), omogućavajući provjeru ukupnog broja ispisanih ili skeniranih stranica za svaki ID odjela. Osim toga, možete postaviti specifična ograničenja za svaki ID odjela, npr. najviše 500 ispisanih stranica ili najviše 200 kopiranih stranica. Ta vam funkcija može povećati svijest o troškovima i usmjeriti vas prema tome kako unaprijediti svoje operacije.
Optimizacija postavki za sve korisnike
Možete spremiti razne postavke za svakog korisnika i primijeniti ih prilikom prijave. Korisnici mogu stvarati osobne gumbe, a zatim odrediti Osobnu mapu u mreži. Osim toga, moguće je da uređaj pamti zaporke nakon unosa, omogućavajući korisnicima ponovnu prijavu bez unošenja zaporke.
Povezivanje korisničkih računa s privjescima za ravnomjeran rad
Kad se autentikacijski podaci razlikuju od autentikacijskih podataka upotrijebljenih prilikom obavezne prijave, autentikacijske podatke treba unijeti jednom, ali u slučaju uspješne autentikacije neće se morati unositi ponovo. Te autentikacijske podatke nazivamo privjescima. Budući da su privjesci povezani s korisničkim računima, autentikacijske podatke nećete moći ponovo unijeti, čak i ako je napajanje uređaja isključeno.
Povezivanje korisničkih računa s ID-brojevima odjela za ograničavanje broja primjeraka i ispisa
Korisničke račune za autentikaciju možete povezati s ID-brojevima odjela. Određivanjem ograničenja kopiranja i ispisivanja za ID-brojeve odjela unaprijed, primjenjujete ograničenja na broj primjeraka ili ispisa za svaki odjel kojemu korisnik pripada. Informacije o povezivanju korisničkih računa s ID-brojevima odjela potražite u odjeljku Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju. Informacije o određivanju ograničenja s obzirom na odjel potražite u odjeljku Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela.
6W22-08L