Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja

Pritiskom na stavku <Skeniranje i slanje> (Zaslon <Početni prikaz>) prikazuje se zaslon s osnovnim značajkama skeniranja.

<Adresar>

Omogućava određivanje odredišta za slanje i lokacija za spremanje registriranih u adresaru.

<Brzinska tipka>

Omogućava određivanje odredišta za slanje i lokacija za spremanje registriranih na gumbima za biranje jednim dodirom.

<Novo odredište>

Taj način rada omogućuje vam ručni odabir odredišta koja nisu pohranjena u adresar ili pod brzinskim tipkama.

<Prijašnje postavke>

Pritisnite da biste ponovno iskoristili prethodno određene postavke. Osnovni postupci skeniranja originala

Pritisnite ovu ikonu da biste registrirali trenutne postavke u izborniku <Omiljene postavke>  i promijenite prikazane gumbe u .
Upravljanje uređajem
Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama

<Omiljene postavke>

Ovdje unaprijed registrirajte često korištene postavke skeniranja da biste ih lakše kasnije prizvali po potrebi. Upravljanje uređajem

Trenutni status postavki i gumbi za postavke

Prikazuje status postavke kao što su razlučivost i formati datoteka. Provjerite jesu li postavke u redu kako biste pravilno skenirali. Za promjenu postavke pritisnite željeni gumb. Osnovni postupci skeniranja originala

Gumbi za postavljanje funkcija

Prikazuje najčešće korištene gumbe iz stavke <Opcije>. Možete pritisnuti i  da biste promijenili koji su gumbi prikazani.
Ako nije prikazan gumb za funkciju koju želite koristiti, pritisnite <Opcije> i odaberite željeni gumb. Osnovni postupci skeniranja originala

<Opcije>

Prikazuje sve gumbe za postavljanje funkcija. Radi praktičnosti, gumbe za postavljanje često korištenih funkcija možete prikazati u .

<Cc Bcc>

Omogućava vam određivanje odredišta e-pošte kao Cc ili Bcc. Osnovni postupci skeniranja originala

<Izbriši odred.>

Omogućava vam brisanje navedenog odredišta.

<Detalji>

Omogućuje provjeru detaljnih informacija o navedenom odredištu.

<Definirajte odredišta>

Prikazuje metode za navođenje odredišta ili popis navedenih odredišta.

<Pošalji meni>

Omogućava izravno određivanje vlastite adrese e-pošte. Ovaj gumb dostupan je samo ka ste prijavljeni na uređaj upravljanjem osobnom autentikacijom. Upravljanje korisnicima

<Mobilni portal>

Možete navesti odredišta iz adresara mobilnog uređaja.
Osnovni postupci skeniranja originala

<Osobna mapa>

Omogućava određivanje vaše osobne mape registrirane kao lokacija za spremanje. Ovaj gumb dostupan je samo ka ste prijavljeni na uređaj upravljanjem osobnom autentikacijom.
Konfiguriranje osobnih mapa
Upravljanje korisnicima
Možete odabrati želite li sakriti adresar i gube za biranje jednim dodirom da biste ograničili uporabu adresara. <Ograniči uporabu adresara>
Neke funkcije ne mogu se koristiti u kombinaciji. Gumbi koje nije moguće odabrati prikazani su u svjetlo sivoj boji.
U gornjem desnom dijelu zaslona prikazuje se ukupan broj određenih odredišta.
6W22-06A