Prilagodba gustoće

 
Možete jasnije skenirati izvornike tako da ručno podesite gustoću sukladno sadržaju izvornika. Na primjer, povećanje gustoće omogućava lako čitanje slabo vidljivih znakova pisanih olovkom.
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Skeniranje i slanje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Odredite odredište na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja. Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja
4
Pritisnite <Opcije>  <Gustoća>.
5
Podesite gustoću i pritisnite <OK>.
Pritisnite  da biste smanjili gustoću. Pritisnite  da biste povećali gustoću.
Za podešavanje gustoće pozadine
Možete jasno poslati/pohraniti dokumente poput novina ili dokumente s obojanim pozadinama. Pritisnite <Auto> da biste automatski podesili gustoću pozadine.
Pritsnite <Podešavanje> da biste ručno podesili gustoću pozadine i podesili gustoću pozadine svake boje u <Podesi svaku boju zasebno>.
6
Pritisnite <Zatvori>.
7
Pritisnite .
Izvornici se skeniraju i započinje slanje/spremanje.
6W22-06J