Zajedničko slanje/spremanje zasebno skeniranih dokumenata (izgradnja posla)

 
Ako imate previše izvornika za istovremeno postavljanje u ulagač, izvornike možete skenirati zasebno i poslati ih/spremiti kao skupinu dokumenata. Dokumente skenirane i s ulagačem i kopirnim staklom moguće je poslati/spremiti odjednom.
1
Stavite prvi izbornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Skeniranje i slanje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Odredite odredište na zaslonu s osnovnim značajkama skeniranja. Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja
4
Po potrebi definirajte postavke skeniranja. Osnovni postupci skeniranja originala
5
Pritisnite <Opcije> <Gradnja zadatka>  <Zatvori>.
6
Pritisnite  da biste skenirali izvornik.
Kada je dovršeno skeniranje, pojavit će se zaslon koju će vas zatražiti da skenirate sljedeći izvornik.
Ukoliko postavite originale u uvlakač, uklonite originale sa odlagača kada je skeniranje svake skupine završeno.
7
Postavite sljedeći izbornik i pritisnite .
Ponavljajte taj korak dok ne skenirate sve izvornike.
Da biste promijenili postavke skeniranja, pritisnite <Promjena postavaka>.
Ukoliko postavite u uvlakač originale različite veličine, postavite način rada <Originali razl. formata>. Istovremeno slanje/spremanje izvornika različitih formata (izvornici različitih veličina)
Ukoliko želite skenirati jednostrani ili obostrani originala i pohraniti ih kao obostrani dokumenti, podijelite originale dore u jednostrane ili obostrane skupine. Na primjer ukoliko prva skupina ima obostrane originale, postavite način rada <Obostrani original>. Nakon toga, morate ručno postaviti ili poništiti način rada <Obostrani original> za svaku skupinu izvornika koju skenirate.
Sljedeće funkcije mogu se koristiti u <Promjena postavaka> mogućnosti <Skeniranje i slanje>. Trebate unaprijed postaviti potrebne postavke skeniranja pošto ne možete promijeniti druge funkcije tijekom načina gradnje zadatka.
<Odabir boje>
<Format skena>
<Obostrani original>
<Gustoća>
<Tip originala>
Sljedeće funkcije mogu se koristiti u <Promjena postavaka>, ako je odredište za <Skeniranje i pohrana> <Mreža> ili <Memorijski medij>. Trebate unaprijed postaviti potrebne postavke skeniranja pošto ne možete promijeniti druge funkcije tijekom načina gradnje zadatka.
<Odabir boje>
<Format skena>
<Obostrani original>
<Gustoća>
<Tip originala>
8
Pritisnite <Započni slanje>.
Svi skenirani dokumenti kombinirani su u jedan i poslani/spremljeni na definirano odredište.
6W22-06W