<Postavke upravljanja>

Možete konfigurirati postavke koje se odnose na upravljanje korisnicima, uređajima, podacima itd. radi sigurne i učinkovite upotrebe uređaja.
Stavka
Opis
Možete konfigurirati postavke za upravljanje korisnicima uređaja s pomoću aplikacije za provjeru autentičnosti korisnika.
Možete upravljati podacima o hardveru i operacijama te različitim podacima neophodnima za korištenje funkcija uređaja.
Možete registrirati licence i konfigurirati postavke koje se odnose na opcije softvera i sustava dostupne za uređaj.
Možete konfigurirati postavke za korištenje postavki ili podataka uređaja, kao što su popisi adresa.
Možete definirati postavke povezane s funkcijom provjere autentičnosti korisnika, lozinkom i šifriranjem.
6W22-0FL