<Licenca/ostalo>

Možete registrirati licence i konfigurirati postavke koje se odnose na opcije softvera i sustava dostupne za uređaj.
<Registriranje licence>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Unesite licencni kod za mogućnost sustava koja će se koristiti na uređaju. Instalacija sistemskih mogućnosti
<Ispis podataka o sustavu>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <AddOn postavke>
Možete ispisati izvješće koje sadrži podatke o aplikacijama i nekim sistemskim aplikacijama instaliranima na uređaju. Ispis popisa s postavkama
<Koristi TLS>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <AddOn postavke>
Odaberite hoće li se TLS komunikacija upotrebljavati kada se upotrebljava aplikacijski dodatak, i to pristupanjem uređaju putem web-preglednika.
<Potvrdi TLS certifikat uporabom AddOn aplikacije>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <AddOn postavke>
Odaberite želite li provjeriti certifikate TLS poslužitelja i njihove uobičajene nazive (CN) kada se TLS komunikacija upotrebljava za aplikacijski dodatak.
<Koristi DNS caching>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <AddOn postavke>
Odaberite želite li spremiti DNS podatke iz uspješnih pretraživanja putem aplikacijskog dodatka u memoriju. Ako odlučite privremeno spremiti podatke, možete postaviti i datum isteka.
<Koristi Proxy postavke ovog uređaja>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <AddOn postavke>
Odaberite želite li s aplikacijskim dodacima upotrebljavati proxy postavke uređaja. Postavljanje proxyja
<Dodaj X-FRAME-OPTIONS u HTTP zaglavlje>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>  <AddOn postavke>
Kada HTTP poslužitelj vrati odgovor, dodat će X-FRAME-OPTIONS u zaglavlje kako bi spriječio njegovo preklapanje sa sadržajima koje su izradili drugi poslužitelji.
<Remote UI Postavke>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Odaberite želite li upotrebljavati Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) za upravljanje uređajem i izmjenu postavki.
<Izbriši sadržaj oglasne ploče.>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Odaberite za brisanje poruka administratora koje se prikazuju na upravljačkoj ploči.
<Postavke udaljenog upravljanja>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Odaberite želite li omogućiti funkciju udaljenog upravljanja. Ta vam funkcija omogućuje definiranje postavki i obradu zadataka s računala prikazivanjem prikaza s dodirnog zaslona na računalnom zaslonu.
<Koristi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Odaberite želite li upotrebljavati ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Upotreba funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
<Registriraj/ažuriraj softver>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Možete instalirati opcije sustava/aplikacijske dodatke na uređaj. Instalacija sistemskih mogućnosti
<Pokreni Upute za podešavanje>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Možete slijediti upute u čarobnjaku za konfiguriranje početnih postavki uređaja. Postavljanje pomoću Uputa za podešavanje
<Dopusti ispisivanje s mobilnog uređaja>
  <Postavke upravljanja>  <Licenca/ostalo>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno>, radnje za dokumente pohranjene pod <Ispisivanje> možete vršiti s mobilnog uređaja.
6W22-0FU