Održavanje

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Čišćenje ulagača>
<Start>
Da
Da
Ne
Ne
-
<Čišćenje transfernog valjka>
<Start>
Da
Da
Ne
Ne
-
<Čišćenje bubnja>
<Start>
Da
Da
Ne
Ne
-
<Čišćenje tlačnog valjka za fiksiranje>
Odabir papira, <Započni ispis.>, <Pocetak cišcenja>
Da
Da
Ne
Ne
-
<Provjeri metodu održavanja>
<Zamjena patrone tonera>
Prikazuje način zamjene patrone tonera
Da
Da
Ne
Ne
-
<Uklanjanje zaglavljenog papira (primjer)>
Prikazuje način uklanjanja zaglavljenog papira
Da
Da
Ne
Ne
-
<Inicijalizacija nakon izmjene dijelova>
<Jedinica s bubnjem>
Da, Ne
Da
Da
Ne
Ne
-
6W22-0CW