Definiraj odredište

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Popisi adresa>
<Popis adresa 1> do <Popis adresa 10>, <Brzinska tipka>, <Popis adresa za admin.>, <Ispis popisa>
Da
Da
Da
Ne
Address Book
<Registriranje odredišta>
<Registr. nova odredišta>, <Detalji/Uredi>, <Izbriši>, <Pretraži po nazivima>
Da
Da
Da*1
C
Address Book
<Preimenovanje popisa adresa>
<Popis adresa 1> do <Popis adresa 10>, <Preimenuj>
Da
Da
Da
C
Address Book
<Registriranje brzinske tipke>
<001> do <200>, <Registriraj/Uredi>, <Izbriši>
Da
Da
Da
C
Address Book
<Promjena standardnog prikaza adresara>
<Lokalno>, <LDAP poslužitelj>, <Udaljeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN adresara>
<Pod.>:
<PIN>: Unesite PIN (najviše 7 znamenki)
<Potvrdi>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Upravljanje pristupnim brojevima adresara>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prilikom eksportiranja adresara pridruži i zaporku>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registriranje LDAP poslužitelja>
<Registriraj>, <Detalji/Uredi>, <Izbriši>, <Ispis popisa>
Da
Da
Da
Br.*2
Settings/Registration Basic Information
<Autom. pretraživanje pri uporabi LDAP posl.>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrda TLS certifikata za pristup LDAP poslužitelju>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<CN>: Uključeno, Isključeno
<Promjena stand. uvjeta pretraživanja LDAP-a>
<Registr.>, <Inicijaliziraj>
Da
Da
Ne
C
-
<Registriraj/uredi atribut pretraživanja LDAP-a>
<Nije registrir. 1>, <Nije registrir. 2>:
<Registriraj/Uredi>, <Izbriši>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Postav. Pretraži po nazivima pri uporabi LDAP posluž.>
<Tip naziva za atribut pretraživanja>:
CN, Zajednički naziv, fullName, Prikaz naziva, sn, givenName, Vlastiti
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtar>:
Sadržava, Ne sadržava, Jednako, Razlikuje se od, Počinje s, Završava sa
<Pribavljanje udaljenog adresara>
<Pribavljanje adresara>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa udaljenog poslužitelja adresara>
Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Istek vremena za komunikaciju>
15 do 30 do 120 s
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešav. automatskog odabira TX linije faksa>*3
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Učini udaljeni adresar javnim>
<Učini adresar javnim>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi popis osobnih adresa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi popis adresa korisničke grupe>
<Uključeno>, <Uključeno (samo pregled)>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Posluž. za pretraž.:>: Ne
*2
<Registriraj>, <Detalji/Uredi>: B
*3
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada su odgovarajući dodatni proizvodi dostupni za upotrebu.
6W22-0EJ