Zajedničke

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke ulaganja papira>
<Automatski odabir izvora papira>
<Kopiranje>, <Pisač>, <Pristup pohr. dat.>, <Primanje>, <Ostalo>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<VN odlagač>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Ostalo: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopiranje>: <Uvažiti tip papira>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Pisač>: <Koristi skupinu>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Promjena načina ulaganja papira>
<VN odlagač> i Ostalo: <Prioritet brzine>, <Priorit. ispisne str.>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Rok za obustavljanje zadatka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
0 do 5 do 999min
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke izbacivanja papira>
<Razdjelnik između zadataka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Promijeni> (Odabir izvora papira)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Razdjelnik zadataka između kopija>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<primjer.> (1 do 10 do 9999)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Promijeni> (Odabir izvora papira)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke ispisivanja>
<Prioritet ispisa>
<Kopiranje>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pisač>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pristup pohr.dat.>, <Primanje/Faks>, <Ostalo>: 1, 2, 3
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardne postavke ispisivanja izvješća>
<Obostrano ispisivanje>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatski izbriši obustavljene zadatke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
0 do 5 do 999 min
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke skeniranja>
<Uklanjanje papira zaglavljenog u ulagaču>*1
<Od prve stranice>, <Od obustav. originala>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Prioritet brzine/kvalitete slike za c-b sken>
<Prioritet brzine>, <Prioritet kvalitete>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Gama vrijednost za udaljene skenove>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
<Automatski online>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatski offline>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Generiraj datoteku>
<Razina kvalitete slike za Kompakt>
<Razina slike u Tekst/foto modu ili u Foto modu>: <Prioritet veličine podataka>, <Normalno>, <Prioritet kvalitete>
<Razina slike u Tekst modu>: <Prioritet veličine podataka>, <Normalno>, <Prioritet kvalitete>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke za OCR (pretraživi tekst)>
<Smart Scan>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Maks. broj znakova za naziv datoteke>: 1 do 24
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcrtaj i izgladi - postavke>
<Opcrtana grafika>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Razina prepoznavanja grafike>: <Normalno>, <Srednja>, <Visoko>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Razina za pozadinsku sliku>: <Prioritet veličine podataka>, <Normalno>, <Prioritet kvalitete>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<OOXML postavke>
<Razina za pozadinsku sliku>: <Prioritet kvalitete>, <Standardno>, <Prioritet veličine podataka>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Razina prepoznavanja slika u boji>: <Visoko>, <Standardno>, <Bez prepoznav.>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prepoznavanje debljine linija slika u boji>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dodaj pozadinske slike u Word datoteku>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Definiranje minimalne verzije PDF-a>
<Ne određuj>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Format PDF u PDF/A>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<256-bit AES postavke za kriptirani PDF>
<Acrobat 9.0 ili ekvivalentno>, <Acrobat 10.0 ili ekvivalentno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podesi metodu autentikacije>
<Podaci za autentikaciju LDAP poslužitelja>
<Postavke uređaja>, <Auten.pod za prij. na uređ.>, <Registrir. podat. za svak. korisn.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podaci za autentikaciju SMTP poslužitelja>
<Postavke uređaja>, <Registrir. podat. za svak. korisn.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podaci korišteni za autent. TX-a/pretraživ. datoteka>
<Standardno>, <Auten.pod za prij. na uređ.>, <Registrir. podat. za svak. korisn.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Pokazuje pojam koji se pojavljuje samo kada je spojen Ulagač.
6W22-0CY