Kopiranje

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriraj/uredi omiljene postavke>
<M1> do <M9>:<Registriraj>, <Preimenuj>, <Izbriši>, <Provjera sadržaja>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Promjena standardnih postavaka>
<Registriraj>, <Inicijaliziraj>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Registriranje prečaca za opcije>
Prečac 1: Svaki mod, <Dorada>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Prečac 2: Svaki mod, <Obostrano>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Prečac 3: Svaki mod, <Gustoća>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Prečac 4: Svaki mod, <Kopir. osob. iskaznice>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Prečac 5: Svaki mod, <Omiljene postavke>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Automatsko razvrstavanje>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Autom. prepoznav. orijentacije originala>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prioritet brzine za kopiranje iz ulagača>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Razdjelnik zadataka između skupina>
<Uključeno>, <Isključeno>
<Promijeni> (Odabir izvora papira)
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
6W22-0E0