PCL

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Da
Da
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 do 104; 0 (Ako je postavka izvora fontova Internal.)
1 do 999; 1 (Ako je postavka izvora fontova Soft/External.)
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 do 999,75 <point>; 12,00 <point>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 do 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 do 128 <lines>; 64 <lines>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
139,7 mm do 431,8 mm; 431,8 mm
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
95,0 mm do 297,0 mm; 297,0 mm
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Da
Da
Da
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>:<Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Da
Da
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
6W22-0E5