Ispisivanje izvješća

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<PCL>
<Stranica konfiguracije>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis fontova>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<PS>*1
<Stranica konfiguracije>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis fontova>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
*1
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajući dodatni proizvod dostupan za upotrebu ili kada je definirana odgovarajuća postavka.
6W22-0E2