Slanje

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ispisivanje izvješća>
<Popis korisničkih podataka za TX/RX>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis korisničkih podataka za faks>*1
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Zajedničke postavke>
<Registriranje omiljenih postavaka>
Potvrda postavki
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Odabir lokacije: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaz komentara>:
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv>, <Komentar>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Uređivanje omiljenih postavaka>
Odabir gumba: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz komentara>:
<Uključeno>, <Isključeno>
<Izbriši>, <Provjera sadržaja>, <Preimenuj>
<Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardni zaslon>
<Standardno>, <Brzinska tipka>, <Omiljene postavke>, <Adresar>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ograniči uporabu adresara>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Promjena standardnih postavaka>
<Registr.>, <Inicijaliziraj>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Registriranje prečaca za opcije>
<Prečac 1>:
<Obostrani original>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prečac 2>:
<Originali razl. formata>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
<Izvješće o TX rezultatu>
<Samo za pogrešku>, <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Samo za pogrešku>:
<Dopusti ispisivanje iz Opcija>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Isključeno>:
<Dopusti ispisivanje iz Opcija>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izvješće o upravljanju komunikacijama>
<Ispiši/šalji za svaki odabrani br. prijenosa>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Broj prijenosa: Od 100 do 1000
<Ispiši/pošalji u podešeno vrijeme>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Određivanje vremena ispisa: 00:00 do 23:59
<Odvojeno ispiši zadatke slanja/primanja>: Uključeno, Isključeno
<Odredište>
<ID-broj TX terminala>
<Ispisivanje>, <Ne ispisuj>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozicija ispisivanja>: <Unutar područja slike>, <Izvan područja slike>
<Prikaži naziv odredišnog uređaja>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Broj označiti kao>: <Faks>, <TEL>
<Brisanje neuspjelih TX zadataka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj ponovnih pokušaja>
0 do 3 do 5 puta
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omjer kompresije podataka>
<Visoki omjer>, <Normalno>, <Niski omjer>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Gamma vrijednost za YCbCr TX>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi slanje segmenata za WebDAV TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrda TLS certifikata za WebDAV TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<CN>: Uključeno, Isključeno
<Ograniči nova odredišta>
<Faks>*1: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Uključeno>, <Isključeno>
<I-faks>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Datoteka>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Uvijek dodaj potpis uređ. na ono što se šalje>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Ograničavanje formata datoteka>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Ograniči e-mail na Pošalji meni>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ograniči TX datoteke na Osobnu mapu>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda definiranja osobne mape>
<Početna mapa>, <Registriraj za svakog kor.>, <Koristi poslužitelj za prij.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Početna mapa>:
<Pod.>, <Koristi autentikac. podat.svak.koris.>
<Podesi>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Naziv hosta>, <Staza mape>
Kada je odabrana mogućnost <Koristi poslužitelj za prij.>:
<Koristi autentikac. podat.svak.koris.>
<Ograniči ponovno slanje iz dnevnika>*1
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Arhiviraj TX dokument>*1
<Koristi Arhiviraj TX dokument>:<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Lok.sigurn. kopije>: Odabir adresa, Pojedinosti adrese, Registracija adresa
<Naziv mape>: <Podaci o pošiljatelju>, <Datum>, <Isključeno (ne kreirati)>
<Format datoteke>: <TIFF>, <PDF>
<Prikaži obavijest kad je zadatak prihvaćen>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zadatak za otkazivanje kad se pritisne Stop>
<Najnoviji primljeni zadatak>, <Zadatak za slanje>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke za e-mail/I-faks>
<Registriranje naziva uređaja>
Registriraj naziv jedinice
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke komunikacije>
<E-mail adresa>: Unesite adresu e-pošte
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP poslužitelj>: Unesite SMTP poslužitelj
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi POP RX>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi SMTP RX>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP poslužitelj>: Unesite POP poslužitelj
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP adresa>: Unesite korisničko ime za POP
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP zaporka>: Unesite lozinku za POP
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP interval>: 0 do 99 minuta
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP TX>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP RX>: <Uvijek TLS>, <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda za POP autent.>: <Standardno>, <APOP>, <POP AUTH>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP autentikacija (SMTP AUTH)>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autentikacija prije slanja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži zaslon autent. kod slanja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Navedite broj porta za SMTP TX/POP RX>
<SMTP TX>: 1 do 25 do 65535
<POP RX>: 1 do 110 do 65535
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<S/MIME postavke>
<Postavke enkripcije>: <Uvijek kriptiraj>, <Enkriptiraj sam s certifikatom>, <Ne kriptiraj>
<Dodaj digitalne potpise>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje detalja>:
<Algoritam kriptiranja>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algoritam potpisa>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verific. potpis po primitku>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Ispiši potpis po primitku>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Potvrda TLS certifikata za SMTP TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<CN>: Uključeno, Isključeno
<Potvrda TLS certifikata za POP RX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<CN>: Uključeno, Isključeno
<Maksimalna veličina podataka za slanje>
0 do 3 do 99 MB
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardni predmet>
Unesite predmet, Priložena slika
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Kao primatelja navedi autenticiranog korisnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Kao pošiljatelja navedi autenticiranog korisnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dopusti neregist. korisnicima slanje e-maila>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Istek vremena za TX u punom modu>
1 do 24 do 99 h
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ispisati MDN/DSN nakon primanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi slanje preko poslužitelja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dopusti MDN ne preko poslužitelja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ograniči domenu odredišta>
<Ogranič. slanja na domene>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Registr.>, <Detalji/Uredi>, <Izbriši>
<Automatski dovrši e-mail adrese>
<Isključeno>, <Adresar (lokalni)>, <LDAP poslužitelj>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. dodaj odr. domenu odredištu bez domene>
<Naziv domene>
<Pri slanju e-maila>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Pri slanju I-faksa>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke faksa>*1
<Registriranje omiljenih postavaka>
Potvrda postavki
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Odabir lokacije: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaz komentara>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv>, <Komentar>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Uređivanje omiljenih postavaka>
Odabir gumba: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz komentara>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izbriši>, <Provjera sadržaja>, <Preimenuj>
<Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardni zaslon>
<Standardno>, <Brzinska tipka>, <Omiljene postavke>, <Adresar>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ograniči uporabu adresara>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Promjena standardnih postavaka>
<Registr.>, <Inicijaliziraj>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Registriranje prečaca za opcije>
<Prečac 1>:
<Gustoća>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prečac 2>:
<Tip originala>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
<Prečac 3>:
<Obostrani original>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
<Prečac 4>:
<Originali razl. formata>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
<Registriranje imena pošiljatelja (TTI)>
<Registriraj/Uredi>, <Izbriši>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Za ime pošiljat. koristi ime autenticiranog korisnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje trajanja pauze>
1 do 4 do 15 s
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatsko ponovno biranje>*4
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje detalja>:
<Broj ponovnih biranja>: 1 do 2 do 10 puta
<Interval pon. bir.>: 2 do 99 minuta
<Pon. biranje kod pogreške u TX-u>: <Pogreška i 1. stranica>, <Sve stranice>, <Isključeno>
<Provjeri signal prije slanja>*4
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izvješće o rezultatu TX faksa>
<Samo za pogrešku>, <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Samo za pogrešku>:
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izvješće o aktivnostima faksa>
<Ispiši/šalji za svaki odabrani br. prijenosa>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Broj prijenosa: Od 40 do 1000
<Ispiši/pošalji u podešeno vrijeme>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Određivanje vremena ispisa: 00:00 do 23:59
<Odvojeno ispiši zadatke slanja/primanja>: Uključeno, Isključeno
<Odredište>
<Podešavanje linije>
Od <Linija 1> do <Linije X>*5
-
Da
Ne
Ne
Ne
-
<Registriranje telefonskog broja uređaja>
Unesite telefonski broj korisnika
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Registriranje naziva uređaja>
Unesite naziv jedinice
Da
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Odabir tipa linije>
<Impulsno>, <Ton>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Uređivanje naziva linije za izbornik linija>
Unesite naziv linije
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardni popis adresa za odabir linije>
<Popis adresa 1> do <Popis adresa 10>, <Svi popisi adr.>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Početna brzina za TX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavka tipke R>
<PSTN>, <PBX>
Kada je odabrana mogućnost <PBX>:
<Prefiks> (najviše 20 znamenki), <Prekid linije>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrda upisanog broja faksa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dopusti TX preko pogonskog programa faksa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrda prije slanja ako je uključeno faks odredište>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Samo za sekvenc. razaš.>, <Sve>
<Ograniči sekvenc. razašilj. ako su uklj. faks odredišta>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TX postavke udaljenog faksa>*1
<Adresa udaljenog poslužitelja faksa>
Unesite IP adresu ili naziv glavnog računala
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Istek vremena za TX>
1 do 24 do 99 sati (u pomacima od jednog sata)
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj linija za TX>
1 do 4 linije
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Odabir prioritetne linije>
Od <Automatski>, <Linija 1> do <Linije X>*6
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi IP faks>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke moda komunikacije za IP faks>
<Koristi intranet>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Koristi VoIP pristupnik>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke udaljenog faksa>*1
<Koristi udaljeni faks>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada su odgovarajući dodatni proizvodi dostupni za upotrebu.
*2
<Prikaz komentara>: Ne
*3
<Detalji/Uredi>: Ne, <Izbriši>: Ne
*4
Označava stavke koje se možda ne prikazuju na zaslonu Postavke/Registriranje ili koje možda imaju drukčiju zadanu tvorničku postavku, ovisno o regiji.
*5
Broj linija koji se pojavljuje ovisi o opcionalnoj opremi priključenoj na uređaj i <Broj linija za TX>.
*6
Prikaz prema broju linija postavljenih pod <Broj linija za TX>.
6W22-0EC