Upravljanje uređajem

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke podataka uređaja>
<Naziv uređaja>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Lokacija>
Ne
Ne
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Import./eksport. iz softvera za upravlj. adresarom>
<Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Koristi korisničku autentikaciju za importiranje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdi certifikat potpisa uređaja>
<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>
Da
Da
Da
Ne
-
<Potvrda certifikata korisničkog potpisa>*2
<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>
Da
Da
Da
Ne
-
<Postavke certifikata>
<Generiraj ključ>
<Generiraj ključ za mrežnu komunikac.>
<Naziv ključa>
Da
Da
Da
Ne
-
<Algoritam potpisa>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Da
Da
Da
Ne
-
<Algoritam ključa>: <RSA>, <ECDSA>
Da
Da
Da
Ne
-
Kada je odabrana mogućnost <RSA>: <Dužina ključa (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Da
Da
Da
Ne
-
Kada je odabrana mogućnost <ECDSA>
<Tip ključa>: <P256>, <P384>, <P521>
Da
Da
Da
Ne
-
<Datum počet. valjanosti>: Dan, mjesec, godina (01/01/2000 - 31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
-
<Datum završ. valjanosti>: Dan, mjesec, godina (01/01/2000 - 31/12/2037)
Da
Da
Da
Ne
-
<Država/regija>: Naziv države/regije i pozivni broj
Da
Da
Da
Ne
-
<Država>
Da
Da
Da
Ne
-
<Grad>
Da
Da
Da
Ne
-
<Organizacija>
Da
Da
Da
Ne
-
<Organizac. jedinica>
Da
Da
Da
Ne
-
<Zajednički naziv> (IP adresa uređaja ili FQDN (najviše 41 znak))
Da
Da
Da
Ne
-
<Generiraj/ažuriraj ključ potpisa uređaja>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Key Settings
<Gener./ažuriraj ključ za kontrolu pristupa>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis ključeva i certifikata>
<Popis ključeva i certifikata za korisn.>*2
<Detalji certifikata>: (<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Da
Da
Da
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis ključeva i certif. za ovaj uređaj>*2
<Detalji certifikata>: (<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Da
Da
Da
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Prikaz mjesta uporabe> (ključ i certifikat)
Da
Da
Da
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Popis CA certifikata>
<Detalji certifikata>: (<Verzija>, <Serijski broj>, <Algoritam potpisa>, <Izdano u>, <Datum počet. valjanosti>, <Datum završ. valjanosti>, <Izdavač>, <Javni ključ>, <Otisak certifikata>, <Izdano za (altern. ime)>, <Verificiraj certif.>)
Da
Da
Da
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Popis opozvanih certifikata (CRL)>
<Detalji CRL-a>: <Verzija>, <Algoritam potpisa>, <Vrijedi od>, <Sljedeće ažuriranje>, <Izdavač>, <Popis serijskih brojeva>
Da
Da
Da
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Registracija ključa i certifikata>
<Registriraj>
Da
Da
Da
Ne
-
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<Registracija CA certifikata>
<Registriraj>
Da
Da
Da
Ne
-
<Izbriši>
Da
Da
Da
Ne
-
<OCSP (Online Certificate Status Protocol) postavke>
<Koristi OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Razina provjere certifikata>:
<Omoguci neprovjerene certifikate>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Koristi OCSP (Online Certificate Status Protocol)>:
<URL>: <Pribavi iz certifikata>, <Vlastiti>, <Pribavi iz cert./vlast.>
<Prilagođeni URL>
<Istek vremena za komunikaciju>: 1 do 3 do 30 s
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži status zadatka prije autentikacije>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ograniči pristup drugim korisničkim zadacima>
<Kopiranje/Ispisivanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Slanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Primanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Pohrani>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz dnevnika zadataka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Isključeno>:
<Pribavi dnevnik zadataka pomoću softvera za upravljanje>: <Dozvoli>, <Ne dozvoli>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pohrana kontrolne evidencije>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pribavi log mrežne autentikacije>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pohrana evidencije ključnih operacija>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Ograniči pristup servisera>
<Uključeno>, <Isključeno (potrebna aut.)>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sinkroniziraj personalizirane postavke (klijent)>
Prije sinkronizacije: <Aktiviraj>, <Pauza>
Nakon sinkronizacije: <Deaktiviraj>, <Nastavi>
Ne
Ne
Da
Ne
-
<Upravljanje osobnim postavkama>
<Aktiviraj uporabu osobnih postavaka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Akcija za prekoračenje maksimalnog broja korisnika>
<Izbriši najstarije korisničke postavke>, <Odbaci nove korisničke postavke>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi standardni zaslon nakon pokretanja/resetiranja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zabrani inicijaliziranje administratorske zaporke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Ograniči operacije specijalnog moda>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
Ne
-
*1
Uvozi odredište registrirane distribucije.
*2
Označava stavke koje se pojavljuju samo kada je odgovarajuća dodatna oprema dostupna za upotrebu.
*3
Podržava samo algoritme koji se mogu uvesti sa sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
*4
Ključevi i certifikati izvoze se u formatu PKCS#12.
6W22-0ER