Prijavljivanje u svojstvu administratora

Prijavite se kao administrator, jer se u protivnom ne mogu postaviti važne stavke u vezi s mrežom i sigurnošću. Da biste postavili upravljanje korisnicima nakon dovršetka postavljanja, morate se prijaviti kao administrator. Zadano korisničko ime za administratora je „Administrator“, a zadana lozinka je „7654321“. Kad ćete upravljati strojem kao „Administrator“, promijenite trenutnu lozinku za poboljšanje sigurnosti. Promijenjenu lozinku trebao bi znati samo administrator.
Možete onemogućiti korisnika „Administrator“ i postaviti postavku da biste određenim korisnicima dodijelili privilegiju administratora.
Inicijaliziranje lozinke administratora
Ako ste zaboravili lozinku za „Administratora“, može se vratiti na zadanu lozinku. Pritisnite [Informacije o uređaju/brojaču] ključ  <Podaci uređ./ostalo>  <Inicijaliziraj admin. zaporku>  unesite licencni ključ  pritisnite <Start>  <OK>.
Ako je "Administrator" onemogućen, omogućen je prilikom inicijalizacije lozinke. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
Možete zabraniti inicijalizaciju lozinke administratora. <Zabrani inicijaliziranje administratorske zaporke>
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Prijava>.
3
Prijavite se postupkom.
Provjera autentičnosti tipkovnicom
1
Postavite korisničko ime i lozinku.
Unesite ime korisnika s administratorskim ovlastima i pritisnite <Dalje>.
Postavite lozinku i pritisnite <OK>.
2
Pritisnite <Prijava>.
Ako niste promijenili lozinku administratora, prikazat će se poruka koja vas traži da promijenite novu lozinku. Pritisnite <Da> i postavite novu lozinku. Za potvrdu morate dvaput unijeti novu lozinku.
Ako ste već promijenili lozinku administratora, funkcije će biti dostupne nakon uspješne prijave.
Odjavite se pritiskom na <Odjava> u gornjem desnom kutu zaslona ili  nakon što postavite postavke.

Kad ste prijavljeni kao administrator

Nakon pritiska na , prikazuje se sljedeći ekran.
Ako postavite na <Osobne postavke> i promijenite stavke koje se mogu personalizirati, postavke će se registrirati kao osobne postavke za korisnike koji se prijave na uređaj.
Ako postavite na <Postavke uređaja>, postavke se registriraju kao postavke uređaja.
<Osobne postavke> i <Postavke uređaja> prikazane su na zaslonu <Postavke/Registriranje> samo ako se prijavite s povlasticama administratora.
6W22-004