Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju

 
Kako biste izvršili upravljanje osobnom autentikacijom, prvo morate registrirati korisničke podatke u bazi podataka uređaja.
1
Pokrenite Remote UI. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management].
Onemogućavanje "Administratora"
"Administrator" je registriran kao zadani naziv administratora (korisničko ime). Tog korisnika ne možete izbrisati, ali možete ga onemogućiti nakon dodavanja korisnika s ovlastima "Administratora". Prijavljivanje u svojstvu administratora
4
Kliknite [Add User].
Uređivanje korisničkih podataka
Kliknite [Edit] za korisničke podatke koje želite urediti, izvršite neophodne promjene i kliknite [Update].
Brisanje korisničkih podataka
Označite potvrdni okvir za korisničke podatke koje želite izbrisati i kliknite [Delete]  [OK].
5
Unesite potrebne podatke.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Upišite korisničko ime i zaporku. Za potvrdu ponovo unesite zaporku u polje [Confirm:]. Za korisničko ime možete upotrebljavati znakove od jednog ili dva bajta.
[Displayed As:]
Upišite ime korisnika. Ime za prikaz prikazat će se kao korisničko ime kod ispisa koji su prisilno na čekanju i upotrebljavat će se kao ime pošiljatelja e-pošte.
[E-Mail Address:]
Unesite e-mail adresu koju korisnik upotrebljava na uređajima poput računala. Prilikom slanja skeniranih dokumenata, ta će se adresa prikazivati uz ime pošiljatelja. Ta se adresa upotrebljava i prilikom slanja dokumenata pomoću opcije <Pošalji meni>.
Prilikom slanja I-faksa, ovdje registrirana e-mail adresa prikazivat će se u retku za pošiljatelja na uređaju primatelja.
Osim toga, obični korisnici mogu mijenjati svoju zaporku i PIN.
Označavanjem potvrdnog okvira [Allow e-mail address settings] običnim korisnicima omogućavate određivanje adresa e-pošte. Konfiguriranje metoda za prijavu korisnika i uređaja za autentikaciju
Sljedeći podaci mogu se uvoziti u obliku slike ikone.
Datotečni nastavak: .jpg, .jpeg ili .png
Ako je uvezena slika dimenzija 54 x 54 piksela ili veća, promijenit će se veličina slike.
Prilikom postupka promjene veličine, proporcije ostaju iste. Ako uvezena slika nije kvadratnog oblika, prazna područja ispunit će se pozadinskom bojom.
6
Odredite druge potrebne postavke.
[E-Mail Address:]
Ako omogućite [Settings/Registration] [Network Settings] [Google Cloud Print Settings], možete odrediti e-mail adresu za Google Cloud Print i povezivanje sa servisom Google Cloud Print.
[Department ID:]
Prilikom upotrebe Upravljanja ID-brojem odjela, morate kliknuti [Department ID Settings...] i odabrati ID-broj odjela s popisa za dodjelu korisniku. Prvo poništite registraciju neophodnih ID-brojeva odjela na zaslonu s popisom [Register New Department...]. U slučaju naknadnog brisanja ID-broja odjela koji ste ovdje naveli, svakako promijenite tu postavku. Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela
[Select Role to Set:]
Možete odabrati prava korisnika (uloge) navedene u nastavku. Ovdje također odredite postavke kad dodajete administratora. Dostupne stavke za postavljanje razlikuju se s obzirom na ovlasti (Postavke/Registriranje). Osim toga, možete stvoriti vlastite uloge. Upotreba funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
[Administrator]
Dozvoljava sve radnje kao administrator uređaja.
[GeneralUser]
Omogućava ovlasti običnog korisnika.
[DeviceAdmin]
Omogućava radnje koje su dostupne običnim korisnicima uz mogućnost promjene postavki povezanih s osnovnim funkcijama kao što su kopiranje, ispisivanje, slanje i primanje.
[NetworkAdmin]
Omogućava radnje koje su dostupne običnim korisnicima uz mogućnost mijenjanja mrežnih postavki.
[Set expiration for the user account]
Prilikom postavljanja razdoblja valjanosti računa, označite potvrdni okvir i unesite vrijednost za [Expiration].
[Disable the user account]
Označite potvrdni okvir kako biste privremeno onemogućili račun.
[User Group Association]
Ako želite dodijeliti korisnika skupini, odaberite skupinu registriranih korisnika s popisa i kliknite [Add]. Ta se postavka neće prikazati prilikom upotrebe ID-brojeva odjela kao skupina korisnika. Konfiguriranje metoda za prijavu korisnika i uređaja za autentikaciju
7
Kliknite [Add].
Konfiguriranje postavki putem upravljačke ploče
Korisničke podatke možete registrirati i pritiskom   <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>  <Registriraj/uredi korisnika autentikacije>. <Registriraj/uredi korisnika autentikacije>
Izrada skupina korisnika
Popise adresa iz adresara možete dijeliti između korisnika koji su registrirani u skupinu korisnika. Registriranje skupina korisnika
SAVJETI
Provjerite ima li neregistriranih ID-brojeva odjela
Ako kliknete [Check Unregistered Department ID...] na zaslonu koji je prikazan u 4. koraku, možete pronaći koji ID-brojevi odjela nisu registrirani na uređaju usporedbom ID-brojeva odjela koji su dodijeljeni korisnicima i ID-brojeva odjela koji su registrirani na uređaju.
Serijske postavke za ID-brojeve odjela
Ako kliknete [Batch Settings for Department ID...] na zaslonu prikazanom u 4. koraku, moći ćete izraditi nove ID-brojeve odjela i primijeniti postavke na sve korisnike.
Ako se korisničko ime sastoji od brojeva i ima sedam ili manje znamenaka, tom će se korisniku dodijeliti broj koji je identičan kao i ID-broj odjela. Ako je zaporka istog korisnika registrirana kao broj od sedam ili manje znamenaka, postavit će se kao PIN za taj ID-broj odjela.
Ako korisničko ime i zaporka ne ispunjavaju navedene uvjete, ID odjela automatski će se dodijeliti, počevši od broja 0000001, a za PIN će se postaviti 0 (ništa).
Registriranje ID-broja odjela kao korisničkog imena
Ako na zaslonu u 4. koraku kliknete [Add User Using Department ID...], registrirat će se novi korisnik čije će ime odgovarati nazivu ID-a odjela. U slučaju autentikacije tipkovnicom, autentikaciju možete izvršiti isključivo unosom brojeva.

Pridruživanje e-mail adresa za Google Cloud Print korisnicima pomoću CSV datoteke

1
Pokrenite Remote UI. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Authentication Management]  [Google Cloud Print Settings].
4
Kliknite [Start Export].
Ako u korisničkim podacima nisu registrirane e-mail adrese za Google Cloud Print, kliknite [Start Export] nakon što dodate e-mail adresu za Google Cloud Print i korisničko ime iz [Add Association...].
5
Unesite registrirano korisničko ime u stupac "gcp_uid" izvezene CSV datoteke i e-mail adresu za Google Cloud Print koju želite pridružiti u "gmail_address".
6
Odredite datoteku uređenu u 5. koraku i kliknite [Import...].
6W22-08S