Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom

Za izravno slanje skeniranih dokumenata putem e-pošte/I-faksa bez prolaska kroz računalo morate konfigurirati komunikacijske postavke poput poslužitelja e-pošte, metoda provjere autentičnosti itd. Općenito se za slanje koristi SMTP poslužitelj, a za primanje se koristi SMTP poslužitelj ili POP3 poslužitelj. Možete postaviti šifriranje i ostale parametre. Za pojedinosti o nužnim postavkama obratite se davatelju internetskih usluga ili administratorima mreže.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>  <Postavke komunikacije>.
3
Postavite komunikaciju.
1
Definirajte osnovne postavke.
<E-mail adresa>
Unesite adresu e-pošte uređaja
Kao korisničko ime možete navesti bilo koje ime (dio s lijeve strane oznake @). Unesite registrirani naziv domaćina desno od oznake @.
<SMTP poslužitelj>
Unesite naziv SMTP poslužitelja (ili IP adresu).
Nakon što odredite postavke, provjerite vezu za <SMTP poslužitelj>.
<Koristi POP RX>
Pritisnite <Uključeno> kada želite primati e-poštu i I-faksove putem POP3 poslužitelja.
<Koristi SMTP RX>
Pritisnite <Uključeno> kada želite uređaj učiniti SMTP poslužiteljem za primanje e-pošte i I-faksova. Imajte na umu da ne možete primati putem SMTP-a ako ne registrirate naziv domaćina uređaja na DNS poslužitelju.
2
Pritisnite <Dalje>.
3
Navedite postavke POP poslužitelja.
<POP poslužitelj>
Unesite naziv POP3 poslužitelja (ili IP adresu).
Nakon što odredite postavke, provjerite vezu za <POP poslužitelj>.
<POP adresa>
Za upotrebu POP3 poslužitelja unesite korisničko ime navedenog računa e-pošte koristeći alfanumeričke znakove.
<POP zaporka>
Da biste koristili POP3 poslužitelj, unesite lozinku navedenog računa pošte.
<POP interval>
Interval možete postaviti tako da automatski izdaje POP u nekoliko minuta.
4
Pritisnite <Dalje>.
5
Navedite postavke šifrirane komunikacije.
<SMTP TX>
Za kodiranje komunikacije prema/od LDAP poslužitelja koristeći TLS pritisnite <Uključeno>. Kad je postavljeno <Uključeno>, možete potvrditi TLS certifikat poslužitelja tijekom komunikacije s poslužiteljem i dodati CN kontrolnim stavkama. <Postavke za e-mail/I-faks> <Potvrda TLS certifikata za SMTP TX>
<SMTP RX>
Za kodiranje komunikacije putem TLS-a pri primanju e-pošte i I-faksa putem SMTP poslužitelja pritisnite <Uvijek TLS> ili <Uključeno>. Kada ne želite primati podatke osim šifriranih podataka, odaberite <Uvijek TLS>.
Za šifriranje SMTP prijema TLS-om unaprijed pripremite par ključeva. Konfiguracija ključa i certifikata za TLS
<POP>
Za kodiranje komunikacije prema/od POP3 poslužitelja koristeći TLS pritisnite <Uključeno>. Kad je postavljeno <Uključeno>, možete potvrditi TLS certifikat poslužitelja tijekom komunikacije s poslužiteljem i dodati CN kontrolnim stavkama. <Postavke za e-mail/I-faks> <Potvrda TLS certifikata za POP RX>
6
Pritisnite <Dalje>.
Postavljanje POP provjere autentičnosti prije slanja
POP provjera identiteta prije slanja (POP prije SMTP-a) potvrda je korisnika od strane POP poslužitelja (poslužitelja za primanje pošte) prije slanja, što je funkcija za blokiranje neovlaštenih poruka e-pošte koje su poslale treće strane.
Postavljanje SMTP provjere autentičnosti
SMTP provjera autentičnosti (SMTP AUTH) provjerava korisnike provjeravanjem korisničkih imena i lozinki prilikom slanja e-mailova. Također može kodirati SMTP komunikaciju (poslanu i primljenu).
4
Pritisnite <OK>.
Ovisno o okruženju, možda ćete trebati odrediti broj SMTP/POP3 priključka. Dodatne informacije zatražite od davatelja internetskih usluga ili mrežnih administratora. <Navedite broj porta za SMTP TX/POP RX>
6W22-017