<Zajedničke>

U ovom se odjeljku opisuju postavke za funkcije kao što su postavke uvlačenja papira, postavke izlaza papira, postavke ispisa, postavke skeniranja i generiranje datoteke.
Neke od postavki možda neće biti prikazane ovisno o konfiguraciji dodatne opreme ugrađene na uređaj.
<Automatski odabir izvora papira>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Možete konfigurirati izvor papira koji će se upotrebljavati prilikom kopiranja/ispisa kada je mogućnost <Odabir papira> postavljena na <Automatski>. Ta postavka radi i kada tijekom kopiranja/ispisa nestane papira u trenutačnom izvoru papira. Automatski odabir odgovarajućeg izvora papira za određenu funkciju
<Promjena načina ulaganja papira>
 <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Kada redovito upotrebljavate papire s logotipovima, primjerice u zaglavlju, bilo da ispisujete jednostrano ili obostrano, tu postavku možete postaviti na <Priorit. ispisne str.> da biste ispisali prvu stranicu na prednju stranu i za jednostrani i za obostrani ispis, bez potrebe za promjenom usmjerenja papira. Ulaganje već ispisanog papira
<Rok za obustavljanje zadatka>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno> i zadatak se obustavi zbog nedostatka papira i sl., uređaj nakon zadanog vremena automatski ispisuje sljedeći zadatak.
<Job Separator Between Jobs>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke izbacivanja papira>
To vam omogućuje umetanje zadanog papira na početku svakog zadatka kada se uzastopno ispisuje veći broj zadataka.
<Job Separator Between Copies>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke izbacivanja papira>
To vam omogućuje umetanje zadanog papira za svaki skup kopija kako biste podijelili skupove. Ako postavite tu mogućnost, papir se umeće prilikom ispisa s funkcijom razvrstavanja (redoslijed stranica), pomaka ili klamanja.
<Prioritet ispisa>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Zadatak s više podešenim prioritetom može se postaviti za ispis nakon završetka zadatka koji se trenutačno obrađuje.
<Obostrano ispisivanje>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>  <Standardne postavke ispisivanja izvješća>
Za ispis izvješća kao što je izvješće o slanju i izvješće o upravljanju komunikacijama možete definirati obostrani ispis.
<Automatski izbriši obustavljene zadatke>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ispisivanja>
Ako se ta postavka postavi na <Uključeno> i zadatak se obustavi zbog zaglavljenog papira i sl., uređaj nakon zadanog vremena automatski briše taj zadatak.
<Uklanjanje papira zaglavljenog u ulagaču>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Ako papir zaglavi u ulagaču, možete odabrati hoće li skeniranje ponovno započeti od prve stranice izvornika ili od stranice izvornika na kojoj je skeniranje prekinuto.
<Prioritet brzine/kvalitete slike za c-b sken>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Kada skenirate u crno-bijeloj tehnici, možete odrediti hoće li prioritet biti brzina skeniranja ili kvaliteta slike.
<Gama vrijednost za udaljene skenove>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Možete postaviti gama vrijednost koja će se koristiti za skeniranje dokumenata u boji na računalo funkcijom mrežnog skeniranja. Odaberite gama vrijednost koja najbolje odgovara postavkama računala kako biste mogli ispisati dokument uz optimalnu gustoću.
<Automatski online>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Postavite tu postavku na <Uključeno> da biste automatski omogućili funkciju udaljenog skenera kada pritisnete <Skener> (Zaslon <Početni prikaz>).
<Automatski offline>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke skeniranja>
Ako je uređaj spojen na mrežu koja je povezana, skeniranje neće biti moguće s funkcijom <Kopiranje> ili <Skeniranje i pohrana>. Ako postavite mogućnost <Automatski offline> na <Uključeno>, uređaj automatski prelazi na izvanmrežni rad kada istekne vrijeme postavljeno u mogućnosti <Auto Reset Time> pod <Vaše postavke> (Postavke/Registriranje).
<Razina kvalitete slike za Kompakt>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Ako odaberete PDF/XPS (Kompakt) kao format datoteke dok upotrebljavate <Skeniranje i slanje> ili <Skeniranje i pohrana>, možete postaviti razinu kvalitete slike dokumenta.
<Postavke za OCR (pretraživi tekst)>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Ako odaberete <OCR (pretraživi tekst)> za <PDF>, <XPS> ili <OOXML> kao format datoteke, možete postaviti postavku Pametno skeniranje kao i broj znakova koji će se koristiti za Automatski (OCR) u nazivu datoteke. Pametno skeniranje je mod koji određuje smjer teksta i rotira podatke kako bi dokument bio pravilno orijentiran kada ga gledate na računalu. Automatski (OCR) u nazivu datoteke jest mod koji automatski upotrebljava početni tekst skeniran OCR-om u dokumentu kao naziv datoteke. Automatski (OCR) u nazivu datoteke definira se u mogućnosti <Naziv datoteke> pod <Opcije> na zaslonu Skeniranje i slanje. Postavljanje naziva datoteke
<Opcrtaj i izgladi - postavke>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Možete promijeniti brzinu prepoznavanja crteža na izvorniku kada izrađujete datoteku s vektorskom grafikom.
<OOXML postavke>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Kada izrađujete datoteke u formatu Office Open XML, možete definirati razinu pozadinske slike, razinu prepoznavanja slike u boji i razinu širine linije slike u boji.
<Dodaj pozadinske slike u Word datoteku>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Kada od skeniranih izvornika generirate Word datoteke, u njima možete izbrisati sliku koja je prepoznata kao pozadina. Word datoteke lakše je uređivati kada se izbrišu nepotrebne slike.
<Definiranje minimalne verzije PDF-a>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Možete definirati minimalnu verziju koja će se dodijeliti prilikom generiranja PDF datoteka.
<Format PDF u PDF/A>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Možete izrađivati PDF datoteke u skladu sa standardom PDF/A-1b. To je prikladno za dugoročnu pohranu jer jamči da se vizualna kvaliteta PDF-a neće promijeniti ovisno o uređaju ili softveru za prikazivanje.
Ta je postavka povezana sa sljedećim zadanim postavkama:
<Format datoteke> u <Skeniranje i slanje>
<Format datoteke> u <Skeniranje i pohrana>
<Format datoteke> u <Postavke prosljeđivanja>
<256-bit AES postavke za kriptirani PDF>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Generiraj datoteku>
Kada generirate šifriranu PDF datoteku, za razinu šifriranja PDF-a možete odabrati mogućnost <Acrobat 3.0 ili noviji/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 ili noviji/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 ili noviji/128-bit AES> ili <Acrobat 10.0 ili ekvival./256-bit AES>. Ako kao razinu šifriranja želite koristiti <Acrobat 9.0 ili ekvivalentno/256-bit AES> umjesto <Acrobat 10.0 ili ekvival./256-bit AES>, upotrijebite ovu postavku za promjenu odabira.
<Podaci za autentikaciju LDAP poslužitelja>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Podesi metodu autentikacije>
Možete definirati način provjere autentičnosti za pristup LDAP poslužitelju.
<Podaci za autentikaciju SMTP poslužitelja>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Podesi metodu autentikacije>
Možete definirati način provjere autentičnosti za pristup SMTP poslužitelju.
<Podaci korišteni za autent. TX-a/pretraživ. datoteka>
  <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Podesi metodu autentikacije>
Možete definirati način provjere autentičnosti za pristup datotečnom poslužitelju.
6W22-0F9