Registriranje LDAP poslužitelja

U okruženjima u kojima je korišten LDAP poslužitelj, brojevi faksa i adrese e-pošte mogu se pretraživati, specificirati kao odredišta s uređaja i registrirati u adresaru uređaja.
Možete registrirati do pet LDAP servera.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Definiraj odredište>  <Registriranje LDAP poslužitelja>.
3
Registrirajte LDAP poslužitelj.
1
Pritisnite <Registriraj>.
2
Unesite potrebne podatke.
<Naziv poslužitelja>
Unesite naziv LDAP poslužitelja.
<Adresa poslužitelja>
Pomoću alfanumeričkih znakova upišite IP adresu ili naziv domaćina LDAP poslužitelja (Primjer: „ldap.example.com“).
<Adresa poslužitelja> i DNS
Da biste spriječili pogreške, obratite pažnju na sljedeće kada se odredišno pretraživanje s uređaja vrši na LDAP poslužitelju.
Prilikom unosa IP adrese provjerite podržava li upotrebljivi DNS poslužitelj samo pretraživanje unaprijed. Kad DNS poslužitelj podržava samo pretraživanje unaprijed, pritisnite <Ne koristi> ili <Upotrijebi> in <Autentikacijski podaci> u koraku 4. Ako odaberete mogućnost <Koristi (sigurn. autoriz.)>, provjerite podržava li DNS poslužitelj pretraživanje prema natrag.
<Mjesto početka pretraživ.>
U stablu direktorija na LDAP poslužitelju odredite gdje započeti pretraživanje.
Za LDAPv3 možete preskočiti postavku jer uređaj automatski dohvaća postavke poslužitelja. Za LDAPv2, uvijek navedite točku.
Unos formata <Mjesto početka pretraživ.>
Kad koristite Windows Server, unesite naziv domene za Active Directory u jedinicama podijeljenima točkom „.“. Dodajte „DC =“ za svaku jedinicu i razdvojite ih zarezima ",". .
Primjer: Ako je naziv domene primjerice, „john.example.com“, unesite „DC=john,DC=example,DC=com“.
Kada koristite Lotus Notes Domino, unesite identifikacijsko ime čvora na stablu direktorija (dn) poput "cn = user1, ou = team1, ou = salesdept, o = canon".
3
Pritisnite <Next>.
4
Unesite potrebne podatke.
<Koristi TLS>
Za kodiranje komunikacije prema/od LDAP poslužitelja koristeći TLS pritisnite <Uključeno>.
<Broj porta>
Unesite broj priključka koji se koristi za komunikaciju prema/od LDAP poslužitelja.
<Istek roka za pretraživ.>
Navedite u sekundama koliko dugo se može nastaviti pretraživanje.
<Maks. adresa za pretraž.>
Odredite koliko odredišta se može pretražiti.
5
Pritisnite <Dalje>.
4
Postavlja informacije o provjeri autentičnosti.
Navedite metode provjere autentičnosti prema postavkama LDAP poslužitelja.
Možete provjeriti vezu pritiskom na <Provjerite vezu> nakon što odredite postavke.
Kod provjere autentičnosti pomoću podataka za prijavu
Unesite korisničko ime i lozinku koji se koriste kao podaci za provjeru autentičnosti.
Kad provjeravate autentičnost koristeći kodirane podatke
Autentifikacija se može obaviti sigurnije šifriranjem razmjene podataka. Kad se koristi ova mjera, informacije o verziji LDAP-a i znakovnom kodu postavljene su na <ver.3(UTF-8)>. Vrijeme uređaja i LDAP poslužitelja mora biti sinkronizirano.
Kad anonimno provjeravate autentičnost bez podataka za prijavu
6W22-012