<Definiraj odredište>

Možete definirati postavke za registraciju i promjenu odredišta.
<Popisi adresa>
  <Definiraj odredište>
Možete ispisati popis registriranih odredišta iz adresara ili brzinskih tipki. Ispis popisa s postavkama
<Registriranje odredišta>
  <Definiraj odredište>
Možete registrirati odredišta u adresar uređaja. Registriranje odredišta u adresaru
<Preimenovanje popisa adresa>
  <Definiraj odredište>
Možete promijeniti naziv svakom popisu adresa.
<Registriranje brzinske tipke>
  <Definiraj odredište>
Možete registrirati odredišta na brzinske tipke uređaja. Registriranje odredišta u brzinskom gumbu
<Promjena standardnog prikaza adresara>
  <Definiraj odredište>
Možete odrediti vrstu adresara koji će se prikazivati kada pritisnete <Adresar> na zaslonu s osnovnim značajkama za Faks ili na zaslonu s osnovnim značajkama za Skeniranje i slanje.
<PIN adresara>
  <Definiraj odredište>
Možete podesiti PIN za Adresar. Ograničavanje upotrebe adresara
<Upravljanje pristupnim brojevima adresara>
  <Definiraj odredište>
Možete odabrati hoćete li dopustiti korisnicima postavljanje pristupnog broja za odredište prilikom registracije u Adresaru. Ograničavanje upotrebe adresara
<Prilikom eksportiranja adresara pridruži i zaporku>
  <Definiraj odredište>
Ako tu postavku postavite na <Uključeno>, možete odabrati hoćete li obuhvatiti lozinke registrirane za odredišta kada izvozite Adresar s pomoću sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
<Registriranje LDAP poslužitelja>
  <Definiraj odredište>
Možete odrediti postavke LDAP poslužitelja, kao što su naziv poslužitelja i adresa poslužitelja, koje će se upotrebljavati kada pretražujete ili registrirate odredišta. Registriranje LDAP poslužitelja
<Autom. pretraživanje pri uporabi LDAP posl.>
  <Definiraj odredište>
Ako tu postavku postavite na <Uključeno>, odmah možete pokrenuti pretraživanje kada pristupate LDAP poslužitelju s upravljačke ploče uređaja.
<Potvrda TLS certifikata za pristup LDAP poslužitelju>
  <Definiraj odredište>
Možete odabrati želite li provjeriti TLS certifikate kada ste spojeni na LDAP poslužitelj.
<Promjena stand. uvjeta pretraživanja LDAP-a>
  <Definiraj odredište>
Možete registrirati često korištene uvjete pretraživanja kao zadane postavke za pretraživanje LDAP poslužitelja.
<Registriraj/uredi atribut pretraživanja LDAP-a>
  <Definiraj odredište>
Možete dodati stavke za pretraživanje kojima ćete se koristiti prilikom pretraživanja LDAP poslužitelja.
<Postav. Pretraži po nazivima pri uporabi LDAP posluž.>
  <Definiraj odredište>
Atribut koji će se koristiti prilikom pretraživanja odredišta prema nazivu na LDAP poslužitelju možete definirati s pomoću funkcije "Pretraži po nazivima."
<Pribavljanje adresara>
  <Definiraj odredište>  <Pribavljanje udaljenog adresara>
Možete definirati želite li se koristiti adresarom drugog uređaja serije imageRUNNER ADVANCE na mreži kao daljinskim adresarom.
<Adresa udaljenog poslužitelja adresara>
  <Definiraj odredište>  <Pribavljanje udaljenog adresara>
Možete navesti IP adresu ili naziv glavnog računala uređaja koji otvara daljinski adresar izvana. IP adresa može se navesti s pomoću protokola IPv4 ili IPv6.
<Istek vremena za komunikaciju>
  <Definiraj odredište>  <Pribavljanje udaljenog adresara>
Možete postaviti istek vremena komunikacije. Kada uređaj koji otvara daljinski adresar ne odgovori unutar zadanog vremena, uređaj prestaje pokušavati dobiti odredišta od uređaja.
<Podešav. automatskog odabira TX linije faksa>
  <Definiraj odredište>  <Pribavljanje udaljenog adresara>
Kada šaljete faks na odredište dobiveno iz daljinskog adresara, možete odrediti želite li automatski odabrati liniju faksa umjesto upotrebe linije registrirane za odredište.
<Učini adresar javnim>
  <Definiraj odredište>  <Učini udaljeni adresar javnim>
Možete odabrati želite li otvoriti adresar ovog uređaja na drugom uređaju serije imageRUNNER ADVANCE na mreži.
<Koristi popis osobnih adresa>
  <Definiraj odredište>
Možete odabrati želite li upotrebljavati osobni adresar korisnika koji se prijavljuje u uređaj s pomoću upravljanja osobnom provjerom autentičnosti.
<Koristi popis adresa korisničke grupe>
  <Definiraj odredište>
Možete ograničiti upotrebu funkcije <User Group Address List>. Međutim, kada administrator pristupi uređaju sa sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup), moći će registrirati/urediti <User Group Address List> neovisno o toj postavci.
6W22-0FK