Saadaolev paber

Võimalikud paberitüübid, mida seadmes saab kasutada, on toodud ära allolevas tabelis.
Ühendatud seadmete jaoks saadaval oleva paberi kohta vaadake teavet vastava lisaseadme tehnilistest andmetest.
Lugege ka abinõusid seoses paberi kasutamisega.

Toetatud paberiformaadid

Paberiformaadid
Paberiallika määrangud (Standardne)
Paberiallika määrangud (Valikuline)
Paberisahtel 1
Universaalalus
Cassette Feeding Module-AK
A4
A4R
A3
A5
-
A5R
-
B4
B5
B5R
16K
16KR
8K
LTR
LTRR
LGL
11 x 17
STMT
-
STMTR
-
EXEC
-
-
Kohandatud formaat
(95,0 mm x 139,7 mm kuni 297 mm x 431,8 mm)
-
-
COM10 nr 10
-
-
ISO-C5
-
-
DL
-
-
Monarch
-
-
Selle seadme toetatud paberiformaadid
Paberi vertikaalne ja horisontaalne külg

Toetatud paberitüübid

Selles printeris saab kasutada kloorivaba paberit.
Paberi tüüp
Paberi kaal
Paberiallika määrangud (Standardne)
Paberiallika määrangud (Valikuline)
Paberisahtel 1
Universaalalus
Cassette Feeding Module-AK
Õhuke 1
60 kuni 63 g/m2
-
-
tavapaber 1
64 kuni 75 g/m2
tavapaber 2
76 kuni 90 g/m2
Paks 1
91 kuni 105 g/m2
-
-
Paks 2
106 kuni 128 g/m2
-
-
Paks 3
129 kuni 157 g/m2
-
-
Värv.
64 kuni 80 g/m2
Ümbertöödeldud paber*1
64 kuni 80 g/m2
Eelaugustatud paber
75 kuni 80 g/m2
Lüümik*2
-
-
-
Etiketid
-
-
-
Dokumendipaber
75 kuni 90 g/m2
-
-
Ümbrik
75 kuni 105 g/m2
-
-
*1 Võite kasutada 100% ümbertöödeldud paberit.
*2 Võite kasutada A4 või LTR formaadis lüümikuid.

Kahepoolseks paljundamiseks või kahepoolseks printimiseks saadaval olev paber

Kasutage 2-poolsel paljundamisel või 2-poolsel printimisel paberit, mis vastab järgmistele nõuetele.
paberiformaat:
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR ja 16K
Paberitüüp:
Õhuke 1, tavaline 1 kuni tavaline 2, värviline ja ümbertöödeldu
Paberi kaal:
60 g/m² kuni 90 g/m²
Muu paberi puhul kasutage prinditud paberi tagaküljele paljundamiseks/printimiseks <2-poolse lehe teine pool>.

Ettevaatusabinõud seoses paberiga

Ärge kasutage järgmist tüüpi paberit:
See võib põhjustada paberiummistuse või muid probleeme printimisel.
Kortsunud või volditud paber;
rullitõmbunud või kooldunud paber;
rebenenud paber;
niiske paber;
väga õhuke paber;
õhuke paber;
termosiirdeprinteriga prinditud paber;
paber, mille tagaküljele on prinditud termoprinteriga;
tugeva tekstuuriga paber;
läikepaber.
Paberi kasutamisel
Kasutage ainult sellist paberit, mis on jõudnud täielikult kohaneda seda seadet ümbritseva keskkonna tingimustega. Erineva temperatuuri või niiskustasemega keskkonnas hoitud paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistusi või halvendada printimiskvaliteeti.
Paberi käsitsemine ja hoiustamine
Soovitame kasutada paberit pärast paki avamist viivitamatult. Hoidke ülejäävat paberit originaalpakendis ja hoiustage seda tasasel pinnal.
Paberi kaitsmiseks liigse niiskuse või kuivuse eest hoidke paberit originaalpakendis.
Ärge hoidke paberit nii, et see kägarduks või sellel tekiksid voldid.
Ärge hoiustage paberit püstiasendis ega kuhjake virna liiga palju paberit.
Ärge hoidke paberit otsese päikesevalguse käes ega kohas, kus on suur õhuniiskus või kuivus või kus temperatuur või õhuniiskus võib järsult muutuda.
Niiskele paberile printimisel
Paberi väljastusalalt võib erituda auru või paberi väljastusala ümber võivad moodustuda veetilgad. Sellistes nähtustes pole midagi ebaharilikku. Need võivad ilmneda, kui tooneri paberile kinnitamise käigus eralduv soojus põhjustab niiskuse aurustumist paberist (eriti tõenäoline on see madala toatemperatuuri korral).

Seadmega prinditud paberi hoiustamine

6W1W-0KW