Universaalsalv

Kasutage universaalsalve, kui soovite printida sellist tüüpi paberile, mida paberisahtlis pole, nt etiketi- või kalkapaberile.

Salve laiendus

Suureformaadilise paberi laadimisel tõmmake välja paberisalve laiendus.

Lisaalus

Suureformaadilise paberi laadimisel tõmmake välja lisaalus.

Libistusjuhikud

Reguleerige liugjuhikud täpselt paberi laiuseks, et paber söödetaks seadmesse otse.

Paberisalv

Avage paberisalv paberi asetamiseks.
6W1W-01H