Ümbrike laadimine

Sisestage ümbrikud universaalalusele. Ümbrike printimisel siluge paberiummistuste vältimiseks enne nende laadimist kõik kortsud. Kontrollige ka ümbrike paigutussuunda ja seda, kumb pool on üleval.
Selles jaotises kirjeldatakse ümbrike laadimist õige paigutussuunaga ja enne ümbrike laadimist tehtavaid toiminguid. Ümbrike universaalsalve laadimise üldtoimingute kirjelduse leiate jaotisest Paberi laadimise põhimeetod.

Enne ümbrike laadimist

Ümbrike masinasse laadimise ettevalmistamiseks tehke järgmised toimingud
Ärge kasutage ümbrikke, mille klapil on liimiriba, kuna liim võib kuumuse ning kinnitussõlme surve toimel sulada.
Ümbrikud võivad olla kortsus, sõltuvalt ümbrike tüübist või hoiutingimustest.
Ümbrike kattumiskohtadesse võivad tekkida triibud.
1
Siluge ümbrikud sirgeks.
Võtke umbes viis ümbrikku. Siluge välja kortsud ja sirgestage ümbrikunurgad.
Korrake seda toimingut iga viiese ümbrikupakiga.
2
Siluge ümbrikke, et eemaldada ümbrikutest õhk.
Asetage ümbrikud tasasele pinnale ja suruge ümbrikest õhu eemaldamiseks käega ümbrikel nooltega osutatud suunas.
Korrake seda toimingut iga viiese ümbrikupakiga.
3
Suruge kõik neli serva sirgeks.
Suruge tugevalt kõigile neljale servale. Suruge eriti ettevaatlikult sellele ümbriku servale, mis jääb ümbriku laadimisel ettepoole. Suruge tugevalt, et ümbrikuklapid oleksid ühetasased.
Kui ümbrikuklapid pole ühetasased, võib tekkida paberiummistus. Kui see juhtub, suruge iga ümbriku neli serva eraldi sirgeks.
4
Joondage ümbrikud tasasel pinnal.
Kontrollige, et ükski ümbrik pole jäänud eelmise või järgmise ümbriku ümbrikuklapi alla.

Ümbrike laadimine universaalsalve

Laadige ümbrikud järgides alltoodud juhiseid nii, et ümbrike esikülg (külg ilma liimitud aladeta) jääb alla (soovitatavalt).
ISO-C5, Monarch, DL, COM10 nr 10
Sulgege ümbrikuklapid ja asetage ümbrikud nii, et nende klapid asuvad söötmisuuna suhtes eespool ().
Veenduge, et paberipakk ei ületaks salve täitmispiirjoont (). Kui vaatamata õigele ettevalmistusele ei laadita ümbrikke õigesti, laadige need universaalsalve ükshaaval, mitte mitu tükki korraga.
Ärge printige ümbrike tagaküljele (liimitud aladega küljele).
Ümbrikele printimisel eemaldage need väljastussalvest 10 kaupa.
Laadige ümbrikke suletud klappidega.
6W1W-01X