Paberisahtel

Paberisahtel 2 Cassette Feeding Module-AK on valikuline.
Paberisahtel 1
Paberisahtel 2

Paberijuhik (eesmine juhik)

Vajutage eesmise juhiku ülaosale ja nihutage seda.

Paberijuhik (parempoolne juhik)

Vajutage parempoolse juhiku ülaosale ja nihutage seda.

Paberijuhik (eesmine juhik)

Vabastage lukustushoob ja liigutage eesmist juhikut, et see joondada laaditava paberi suuruse alusel.

Paberijuhik (parempoolne juhik)

Kinnitage parempoolne juhik paberi laiuse järgi.
6W1W-01J