Igale funktsioonile sobiva paberiallika automaatne valimine

Paberiallikad, millel on valik <Paberiallika automaatne valimine> seatud olekusse <Sees>, valitakse automaatselt, kui valik <Paberi valik> on seatud olekusse <Aut.>. Paberiallikaid, millel on valik <Paberiallika automaatne valimine> seatud olekusse <Väljas>, ei valita automaatselt, kui neid ei valita käsitsi.
Selleks, et paberiallikat valitaks automaatselt, peab iga paberiallika puhul olema valitud üks järgnevatest pabertüüpidest.
Kui valik <Paberi tüübi arvestus> on seatud olekusse <Sees>
1-poolne printimine: Õhuke, tavapaber, ümbertöödeldud
2-poolne printimine: Õhuke*1, tavapaber, ümbertöödeldud
Kui valik <Paberi tüübi arvestus> on seatud olekusse <Väljas>
1-poolne printimine: Õhuke*1, tavapaber, ümbertöödeldud, paks*1, värviline*1 (valge)
2-poolne printimine: Õhuke*1, tavapaber, ümbertöödeldud, paks*1, värviline*1 (valge)
*1 Saadaval on ainult paber, millele saab mõlemale poolele printida. Lisateavet leiate teemast „Kahepoolseks paljundamiseks või kahepoolseks printimiseks saadaval olev paber”.
Kui koopiamastaabiks on seatud <Autom.>, ei valita paberiallikat automaatselt.
Kui üks järgmistest režiimidest on seatud, ei valita paberiallikat automaatselt.
Brošüür
N ühele ID-kaardi koopia
Pöördega sortimine, pöördega grupeerimine
Valida tuleb vähemalt üks paberiallikas. Kuid ainult universaalalusele ei saa määrata olekut <Sees>.
1
Vajutage nuppu
2
Tehke valik <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Paberisöödu seaded>  <Paberiallika automaatne valimine>.
3
Valige funktsioon.
<Muu> võimaldab teil määrata aruannete printimise paberiallika seaded.
4
Tehke valik <Sees> iga paberiallika juures, mida soovite valida automaatselt.
Kui tegite 3. toimingus valiku <Paljundamine>
Määrake, kas paberi tüüpi peab arvesse võtma.
Märkeruudu <Paberi tüübi arvestus> märkimisel: praeguse paberiallika otsa saamisel peatub paljundamine ka siis, kui olete sisestanud uue samas formaadis paberiallika, kuid selle tüüp ei ühti eelmisega. Paberi valikukuva uuesti kuvamiseks vajutage nuppu .
Märkeruudu<Paberi tüübi arvestus> tühjendamisel: praeguse paberiallika otsa saamisel käivitub automaatne paberiallika vahetamine ja paljundamine jätkub, kui sisestate samas formaadis, kuid erinevat tüüpi paberi.
Kui tegite 3. toimingus valiku <Printer>
Määrake, kas lisada mitu paberiallikat ühte gruppi. Kui paberiallika grupeerimine on määratud, toimub paberiallika valimine selle grupi piires automaatselt, kui valite printimise mis tahes sellesse gruppi kuuluva paberiallikaga. Paberiallika grupeerimise määramiseks märkige ruut <Rühma kasutus> seejärel vajutage igale paberiallikale grupi määramiseks nuppu <Muuda> ja vajutage nuppu <OK>.
Kui printimise ajal saab paber otsa ja uus samas formaadis paber asetatakse horisontaalselt (A4R ja LTRR) teise allikasse, millel on määratud automaatne valik, erineb see toiming sõltuvalt allpool näidatud funktsioonile.
<Paljundamine>, <Printer> ja <Juurdepääs failidele>: Printimine peatatakse ega muudeta horisontaalselt paigutatud paberi vastu.
Eespool mainitust erinevad funktsioonis. Seade muudab horisontaalselt asetatud paberiallika peale ja jätkab printimist.
5
Valige <OK>  <OK>.
6W1W-02H