Paberisahtlis oleva paberi formaadi ja tüübi määramine

1
Asetage paberisahtlisse paber. Paberi laadimise põhimeetod
Kui <Kinnitamine paberi asetamisel paberisahtlisse> seatakse väärtusele <Sees>, ilmub kuvaPaberi seaded, kui paberishtel sisestatakse seadmesse. <Kinnitamine paberi asetamisel paberisahtlisse>
Kui väärtus <Kinnitamine paberi asetamisel paberisahtlisse> on seatud väärtusele <Väljas>, vajutage nuppu   <Eelistused> <Paberi seaded>  <Paberi seaded>, et kuvada kuva <Paberi seaded>.
2
Kontrollige ekraanil kuvatavat paberiformaati.
Paberiallikad tähistavad järgmised ikoonid. Arvestage, et paberiallika tähised sõltuvad paigaldatud lisavarustusest.
: Paberisahtel 1
: Paberisahtel 2
Kui kuvatav paberi formaat erineb lisatud paberi formaadist, võib paberi sisestamisel tekkida tõrge. Sisestage paber uuesti.
3
Kui kuvatav paberi suurus/tüüp erineb lisatud paberi suurusest/tüübist, siis vajutage nuppu <Määra>.
4
Valige paberiformaat ja vajutage klahvi <Edasi>.
5
Valige paberitüüp ja vajutage nuppu <OK>.
Kui laaditavat paberitüüpi ei kuvata, vajutage klahvi <Detailsed seaded>, et teha loendist sobiv valik.
Kui üksikasjaliku seadistamise kuval pole teie laaditud paberitüüpi, saate selle paberitüüpide loendisse lisada. Paberitüübi halduse seaded
6
Vajutage <OK>.
6W1W-029