<Kuvamise seaded>

Selles osas antakse juhiseid puuteekraani ekraaniseadete määramiseks.
<Vaikemenüü pärast käivitamist/taastamist>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate valida käivitamise/taaste ajal kuvatava vaikekuva.
<Vaikemenüü (olekumonitor)>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate muuta seda, milline menüü kuvatakse, kui vajutate valikut <Oleku monitor>.
<Faksifunktsiooni kuvamine>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata, et seade kuvab faksifunktsiooni kuval <Avakuva>. Kui valite, et faksifunktsioon tuleb kuvada, saate valida, kas soovite kuvada funktsiooni <Faks> ka menüüs <Skaneeri ja saada>. Sel juhul saate faksi, e-kirja ja i-faksi üheaegselt saata.
<Salvestuskoha kuvamise seaded>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate muuta seda, milline sihtkoht kuvatakse, kui vajutate valikut <Skaneeri ja salvesta> or <Juurdepääs failidele>.
<Keele/klaviatuuri lüliti>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Soovi korral saate muuta puutepaneeli kuva keelt/klaviatuuri.
<Keele vahetamise/klaviatuuri nupu kuvamine>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate kuvada nupu, mis võimaldab teil muuta keele ja klaviatuuri paigutust. See nupp kuvatakse puuteekraani allservas.
<Klaviatuuri suurtähtede lukustuse kasutus>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Kui vajutate klaviatuurikuval nuppu <Nihutus>, saate sisestada suurtähti. Saate määrata suurtäheluku sätted järjestikuste suurtähtede või suurtähega algava teksti sisestamiseks.
<Klaviatuuri jaoks salvestatud tähemärgid>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Sageli kasutatavad sõned saate E-posti/I-faksi saajaid sisestades salvestada.
<Järelejäänud paberi teate kuvamine>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata seadme kuvama teadet paberi vähenemise kohta paberikassetis.
<Koopiate arv/töö kestuse olek>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Määratud koopiate arv ja hinnanguline käimasoleva töö lõpuni jääv aeg kuvatakse iga puuteekraani kuva allosas.
<Originaalide skan.ala puhastamise teavitus>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata seadme kuvama teadet, milles teil palutakse skannimisala puhastada, kui seade dokumendisööturi skannimisalal plekke tuvastab.
<Paberi tüübi valiku menüü prioriteet>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Kui avate paberitüübi valimise menüü, saate valida, kas soovide prioritiseerida lihtsa (<Lihtne>) või üksikasjaliku (<Detailne>) sätetekuva.
<mm/tollid sisestuse lüliti>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata, kas soovite erinevatel arvväärtuste sisestamise kuvadel sisestada arvväärtused millimeetrites või tollides.
<Kinnitamine paberi asetamisel paberisahtlisse>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata, kas kuvada <Paberi seaded>, kui paberisahtel sisestatakse seadmesse.
<Sisselogitud kasutaja nime kuvamine>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate valida, kas soovite, et puuteekraanil kuvataks kasutajanimi/kuvatav nimi.
<IP-aadressi kuvamise seaded>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata, kas soovite loenduri info kuval IP-aadressi kuvada.
<Kuva Scan for Mobile>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate vaalida, kas soovite lubada funktsiooni <Scan for Mobile>, mis saadab skannitud andmed mobiilsetesse seadmetesse, näiteks nutitelefonidesse või tahvelarvutitesse.
<Mobiiliportaali kuvamine>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata, kas soovite <Mobiiliportaal> kuvada ekraanil <Avakuva> või mitte.
<QR-koodi kuvamine mobiiliportaalis>
  <Eelistused> <Kuvamise seaded>
Saate määrata, kas soovite kuvada QR-koodi ekraanil<Mobiiliportaal>. QR-koodi kasutades pole teil vaja sisestada IPv4-aadressi.
6W1W-0F0