Ajajoonel kuvatavad üksused

Ajajoonel kuvatavad üksused on iga funktsiooni puhul erinevad. Siin kirjeldatakse kõigi funktsioonidega seotud üksuseid.

Paljundamine

 Suumi suurus

 Paberiallikas

Faks

 Sihtkoht

Skaneeri ja saada

 Esimene sihtkoht

 Esimese sihtkoha tüüp

Skaneeri ja salvesta (Võrk)

 Kaustanimi

 Postkasiikoon

6W1W-023