Kuvamiskeele vahetamine

Soovi korral saate muuta puuteekraanil kuvatavat keelt ja klaviatuuripaigutust. Kui muudate keeli tihti, on mugav kasutada selleks nuppu <Keele/klaviatuuri lüliti>. Selle nupu kuvamiseks puuteekraanil, järgige alltoodud juhiseid.

Kuvamiskeele ja klaviatuuripaigutuse muutmine

1
Vajutage nuppu
2
Tehke valik <Eelistused>  <Kuvamise seaded>  <Keele/klaviatuuri lüliti>.
3
Valige loendist keel ja vajutage nuppu <OK>.
Mõne keele puhul saab klaviatuuripaigutust muuta. Pärast keele valimist tehke valik <Määra>, määrake paigutuse tüüp ja valige <OK>.

Nupu <Keele/klaviatuuri lüliti> kuvamine puuteekraanil

1
Vajutage nuppu
2
Tehke valik <Eelistused>  <Kuvamise seaded>  <Keele vahetamise/klaviatuuri nupu kuvamine>.
3
Valige <Sees>  <OK>.
Kui määrate olekuks <Sees>, kuvatakse  puuteekraani allservas. Saate hetkel kuvatava keele teise vastu vahetada, kui vajutate nuppu <Keele/klaviatuuri lüliti>, valite loendist soovitud keele ja vajutate nuppu <OK>.
Saate valida keele igale sisselogitud kasutajale. Ekraanikuva välimuse ja toimingutingimuste kohandamine
6W1W-02X