Faksimise põhifunktsioonide kuva

Kui vajutate nuppu <Faks> (<Avakuva> kuva). kuvatakse faksimise põhifunktsioonide kuva.

Sihtkoht

Kuvatakse sihtkoha nimi, faksinumber ja teie valitud sihtkohtade arv.

<Detailid>

Saate kontrollida üksikasju kuval kuvatud sihtkoha kohta.

<Kust. sihtk.>

Saate kustutada kuval kuvatud sihtkoha.

<Toon>

Kui vajutate sihtkoha määramisel seda nuppu, sisestatakse tähis "T" (toon). Isegi, kui kasutate pulssvalimist, valitakse sümbolile "T" järgnevad numbrid toonvalimisrežiimis. Vajutage seda nuppu faksi infoteenuste kasutamisel.

<Kiirvalimisklahvid>

Saate määrata kiirvalimisklahvide alla salvestatud sihtkohad.

<Aadressraamat>

Saate määrata aadressiraamatusse salvestatud sihtkohad.

<Liinil>

Vajutage, et saata faksitav dokument käsitsi. Fakside käsitsi saatmine

<Otsesaatmine>

Vajutage, et kontrollida ühendust vastuvõtja faksiseadmega enne originaalide skannimist. Kuidas kontrollida ühendust vastuvõtjaga enne faksiteate saatmist (otsesaatmist)

<Valikud>

Kuvatakse kõik funktsiooniseadistusnupud. Mugavamaks töötamiseks saate sagedamini kasutatavad funktsiooniseadistusnupud kuvada kuval .

 Funktsiooniseadistusnupud

See funktsioon kuvab kõige sagedamini kasutatavad funktsiooniseadistusnupud kuval <Valikud>. Seade oleks kuvatakse nuppudel. Nuppude järjestuse vahetamiseks võite ka vajutada klahvi [].
Kui ekraanil ei kuvata selle funktsiooni nuppu, mida kasutada soovite, vajutage nuppu <Valikud> ja valige soovitud nupp. Faksi saatmise põhitoimingud

Praegune sätteolek ja sättenupud

Kuvab seade (näiteks lahutusvõime) oleku. Atribuuti skannimiseks kinnitage kindlasti määrangud. Seadete muutmiseks vajutage soovitud nuppu. Faksi saatmise põhitoimingud

<Lemmikseaded>

Registreerige sageli kasutatavad skaneerimismäärangud siin, et saaksite neid vajadusel lihtsasti taastada. Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine

Vajutage sellel ikoonil, et salvestada aktiivsed seaded kuval <Lemmikseaded> menüüs  ja muuta nuppu, mis kuvatakse kuval .
Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
Põhifunktsioonide menüü kohandamine

<Eelmised seaded>

Vajutage, et taastada eelnevalt tehtud määrangud. Varem kasutatud saatmisseadete taastamine (eelmised seaded)

<R>

Vajutage R-klahvi kasutamiseks. Faksi saatmise põhitoimingud
Saate valida, kas soovite aadressiraamatu kasutamise piiramiseks aadressiraamatu ja kiirvalimisklahvid peita. <Aadressraamatu kasutamise piiramine>
Kõik funktsioonid pole üksteisega kombineeritavad. Nupud, mida ei saa valida, kuvatakse helehallina.
Määratud sihtkohtade koguarv kuvatakse ekraani allservas.
6W1W-04S