I-fakside vastuvõtmine

Sissetuleva I-faksi vastuvõtt

Juhtpaneeli roheline märgutuli Töötlus/andmed vilgub. Kui vastuvõtmine on lõpetatud, prinditakse dokument automaatselt ja märgutuli kustub.
Vastuvõtmise tühistamiseks valige <Oleku monitor>  <Vastuvõtt>  <Töö olek>  ja valige dokument  <Tühista>.
Kui toimub jaotatud I-faksi vastuvõtmine ja järgnevaid andmeid ei saa vastu võtta, saate määrata enne vastuvõtmise tühistamist. Määratud ajaks vastuvõetud andmed prinditakse. <Jaotatud info VV ajalõpp>

Väljastatud paber

Saabuv I-faks prinditakse saabunud dokumendi suurusega paberile. Kui paberi suurus ei kattu vastuvõetava dokumendi omaga, prinditakse dokument vastavalt sellele, mis on määratud valikus <Sahtli valik>. <Sahtli valik>
I-fakside käsitsi vastuvõtmine
Valige <Oleku monitor>  <Vastuvõtt>  <Tööde logi>  <I-faksi VV kontroll>. Jaotatud I-fakside vastuvõtmise oleku ja nende andmemahu vaatamiseks valige <Faksi/I-faksi postkast>(<Avakuva> kuva)  <Mällu VV postkast>  <Jaotatud info VV postkast>.
NÄPUNÄITED
Printimise ajal on võimalik paberit säästa.
Vastuvõetud dokumentidele on printimise ajal võimalik lisada infot, näiteks vastuvõtmise aega. <VV lehe jaluse printimine>
6W1W-05U