Saadetud dokumendi koopia salvestamine

 
Saadetud faksi koopia saate salvestada eelnevalt määratud sihtkohta (nt e-post või server). Sõltuvalt sihtkohast, teisendatakse faksi koopia vastavasse digitaalsesse failivormingusse (nt PDF) ja seejuures jäävad failid organiseerituks ja hallatavaks. Tänu sellele on logisid lihtne hallata, sest saatja nime või kuupäeva järgi kategooriateks jaotatud kaust luuakse automaatselt määratud sihtkohta serveris.
Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mõned seaded (nt salvestuskoht või dokumendi failivorming) olema eelnevalt määratud. <Arhiivi SA dokumendi>
Kui valik <Arhiivi SA dokumendi> on seatud olekusse <On>, ei saa otsesaatmise funktsiooni kasutada.
Järgmistel juhtudel muutub see seade automaatselt olekusse <Väljas>. Vajadusel määrake sihtkoht uuesti või muutke seade olekusse <Sees>.
Kui varusihtkoht on aadressiraamatust kustutatud
Kui aadressiraamat on imporditud Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu Seadete andmete importimine/eksportimine
Kui aadressiraamat on saadud aadressiraamatu halduse tarkvara kaudu. <Aadressraamatu haldustarkvarast import./eksport.>
Dokumendi koopia salvestatakse ka siis, kui saatmisel tekib tõrge.
Sõltuvalt sihtkoha tüübist, võivad kehtida järgmised piirangud.
E-post: E-post saadetakse ilma sisuta.
Faks, I-faks: Saadetud faksi ei saa salvestada elektroonilisse failivormingusse.
Sihtkohta loendist <Isiklik aadr.loend> ei saa määrata sihtkohaks.
Mitme vastuvõtja määramine, sh faksi sihtkoht
Saadetud dokumendi koopia saate salvestada, kui saadate selle mitmesse sihtkohta, sh skannimise põhiomaduste kuva faksi sihtkoht. Faksi sihtkohtade kuvamiseks skannimise põhiomaduste kuval, tuleb valik <Luba Skaneeri ja saada funktsioonis Faks> määrata olekusse <Sees>. <Faksifunktsiooni kuvamine>

Kausta- ja failinimed

Kaustanimede kategooriatesse järjestamiseks saate teha valiku <Saatja info>, <Kuup.> või <Väljas>. <Arhiivi SA dokumendi>
Failinimed määratakse saatmise kuupäeva ja kellaaja, töö numbri, saatjainfo, sihtkoha info ja vastuvõtutulemuse järgi.
Näide: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Saatjainfo
Saatja kohta kuvatakse infot järgnevates olukordades.
Sender Name: Kui seade <Saatja nimi (TTI)> väärtuseks on seatud <Seadetega>
User Name: Kui seade <Saatja nimi (TTI)> väärtuseks on seatud <Seadeid pole> ja kasutaja on autenditud
Rea nimi: Kui seade <Saatja nimi (TTI)> väärtuseks on seatud <Seadeid pole>, kasutaja ei ole autenditud ja kasutajanimi on määratud faksi saatmiseks kasutataval real
Telephone Number: Kui seade <Saatja nimi (TTI)> väärtuseks on seatud <Seadeid pole>, kasutaja ei ole autenditud ja telefoninumber on määratud, kuid kasutajanimi ei ole määratud faksi saatmiseks kasutataval real.
----: Kui eelpool loetletud info ei ole saadaval
Sihtkoha info
Sihtkoha kohta kuvatakse infot järgnevates olukordades.
Sihtkoha seadme nimi: Kui sihtkoha seadme nimi on saadaval
Telephone Number: Kui sihtkoha seadme nimi ei ole saadaval
Esimese õnnestunud saatmise sihtkoha nimi: Kui kasutatakse järjestiksaatmist
6W1W-05A