Toonerikasseti vahetamine

Kui tooner hakkab otsa saama või on otsas, kuvatakse teade, milles palutakse teil valmistada ette uus toonerikassett või toonerikassett välja vahetada. Valmistage ette uus toonerikassett või vahetage toonerikassett välja vastavalt kuvatavale teatele.
Ärge vahetage toonerikassette enne kui seadme ekraanile ilmub vastav teade.
Iga teate kohta leiate üksikasjalikumat teavet teemast Iga teate korral rakendatavad meetmed.
Teavet toonerikassettide tootenumbrite kohta vaadake teemast Tarvikud.
Saate kontrollida allesjäänud toonerikogust. Järelejäänud tooneri taseme kontrollimine

Toonerikasseti väljavahetamine

Toonerikassettide väljavahetamisel järgige videojuhised ja allpool toodud juhiseid.
1
Avage esikaas.
Kaane avamisel hoidke seda paremast ja vasakust servast.
2
Vajutage käepidemel olevat vabastushooba () ning keerake toonerikassetti noole suunas (päripäeva).
Vältige toonerikasseti põrutamist ja löömist millegi vastu. See võib põhjustada lekkeid kassetist.
3
Hoia vabastushoob allavajutatuna ning tõmba toonerikassett välja.
4
Eemaldage uus toonerikassett karbist.
5
Raputage uut toonerikassetti allpool näidatud viisil viis või kuus korda, et tooner jaotuks kassetis ühtlaselt.
6
Paigaldage toonerikassett.
Kontrollige, et etiketiga toonerikasseti külg oleks ülevalpool ning lükake uus toonerikassett nii kaugele seadmesse kui see läheb.
Kui lükkad uut toonerikassetti seadmesse, siis toeta seda alt teise käega.
7
Hoidke ühe käega toonerikassetti ning tõmmake teise käega kasseti lint välja.
Tõmmake linti aeglaselt ja ühtlaselt, vastasel korral võib pudenenud tooneripulber määrida käsi ja riideid.
Tõmmake kindlasti lint täielikult välja, vastasel juhul võib tekkida prinditõrkeid.
Tõmmake lint kindlasti otse välja. Kui tõmbate linti ülespoole või allapoole, võib see katki minna. Kui lint katkeb toonerikasseti sees ning seda ei õnnestu kassetist eemaldada, siis ei saa seda toonerikassetti enam kasutada.
Pärast kassetist eemaldamist visake lint minema.
8
Keerake toonerikassetti noole suunas (vastupäeva).
Keerake toonerikassetti niikaua, kuni see lukustub oma kohale.
9
Sulgege esikaas.
Kui tooner sai otsa printimise ajal, jätkub see automaatselt pärast toonerikasseti väljavahetamist.
Kui pärast toonerikasseti vahetamist on üleminekud või tihedus teistsugused kui enne vahetust, siis viige läbi reguleerimine.
6W1W-0H4