Iga teate korral rakendatavad meetmed

Kui skaneerimise või printimise ajal esineb viga või kui võrguühenduse või seadistusega tekib probleem, kuvatakse seadme ekraanil või kaugkasutajaliidesel vastav teade. Täpsemat teavet iga sõnumi ja nendega seotud probleemide lahendamise kohta vaadake allolevatest teadetest. Lisaks – kui sisselogimisel kuvatakse kuuekohaline number, vaadake jaotist Kui sisselogimisel kuvatakse kuuekohaline number.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
Active Directory saiditeave on vigane või vale. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
CRLi ei saanud kinnitada.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn tõrge (nn on kaks tähemärki)
Uut PIN-koodi ei saanud e-postiga saata. Kontrollige seadeid.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n on üks sümbol)
FM DL SCALE ERROR n (n on üks sümbol)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n on üks sümbol)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Google'i pilvprintimine: side serveriga ei õnnestu.
Google'i pilvprintimine: serveri aut. tõrge (kehtetu sertifikaat)
IEEE 802.1X tõrge. Määrake õige sertifitseerimise info.
IEEE 802.1X viga. Sihtkohast pole vastust.
IEEE 802.1X viga. Sertifikaati ei saa analüüsida.
IEEE 802.1X viga. Sertifikaat on vale.
IEEE 802.1X viga. Sertifikaat on aegunud.
IEEE 802.1X tõrge. Muutke autentimise parooli.
IEEE 802.1X tõrge. Kontrollige autentimise seadeid.
Määrake IP-aadress.
PDF-i koos seadega Vormingusse PDF/A ei saa salvestada vaikeseadena. Kõik teised seaded salvestati.
Kontrollige SMB serveri seadetes olevat serveri nime.
TLS-tõrge
Vaikevõtit ei saa kustutada, sest TLS või muud seaded kasutavad seda. Kontrollige seadeid.
TCP/IP viga
Ressursse ei jätku. Oodake pisut ja proovige uuesti.
Kontrollige TCP/IP-seadeid.
Kontrollige TCP/IP-seadeid. (Põhiliin)
Kontrollige TCP/IP-seadeid. (Alamliin)
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
Teil ei ole õigusi pääsuks lehele XXX.
Konto on aegunud. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Pääsupunkti ühendustõrge. Kontrollige juhtmeta kohtvõrgu infot.
AP-režiim: lõppes tõrke tõttu.
AP-režiim: lõppes, sest ühtegi teist seadet ei leitud.
AP-režiim: max ühendatavate seadmete arv on täis.
AP-režiim: ühendatud teiste seadmetega.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Tekkis tõrge. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Vastus puudub.
Ei saa nupu seadeid rakendada, sest nupu funktsiooni ei eksisteeri.
Seadeid ei saa valida kasutusele, sest nupu funktsioon on keelatud. Lubage funktsioon, seejärel proovige uuesti.
Kohandatud seadete sünkroonimine: logige uuesti sisse.
Kohandatud seadete sünkroonimine: osad seaded on piiratud.
Kohandatud seadete sünkroonimine: tekkis tõrge.
Kohandatud seadete sünkroonimine: sünkroonimise lubamine...
Kohandatud seadete sünkroonimine: serveri autentimise tõrge.
Kohandatud seadete sünkroonimine: serverit ei leitud.
Kohandatud seadete sünkroonimine: serverit ei tuvastatud.
Kontrollige kaasi.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Seadme allkirja võtme loomine ebaõnnestus. Määrake Sideseadete alt e-posti aadress.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Eemaldage originaal skaneerimisklaasilt.
Originaalide skaneerimise ala (söötur) on määrdunud.
Skaneerimise ala (õhuke klaasiriba) on määrdunud.
Seadke originaalid tagasi õigesse järjekorda ja vajutage [Alusta].
Seadke originaalid tagasi õigesse järjekorda ja vajutage [Alusta]. (Skaneeritud kujutise andmemaht ületab piirangut. Seade muudab seadeid automaatselt ja originaalid skaneeritakse uuesti.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Otsingutulemuste hulk ületas piirangu. Muutke otsingutingimusi ja proovige uuesti.
Otsimise tingimus sisaldab märke, mida ei saa valitud serveriga kasutada.
Kinnitamisel tekkis tõrge.
See CRL on kehtetu.
See CRL on aegunud.
Ei saa salvestada, sest selle võtme algoritmi tugi puudub.
Ei saa määrata vaikevõtmeks, sest võti on vigastatud või kehtetu.
See sertifikaat on tühistatud.
See sertifikaat on kehtetu.
See sertifikaat on aegunud.
Server ei vasta. Kontrollige seadeid.
Otsimist ei saa alustada, sest serveri versiooniseaded on valed. Kontrollige seadeid.
Kontrollige serverit.
Sobiv paberimõõt, A4, ei ole saadaval.
Juhtmeta LANi ühendus katkestati - alamvõrgu maski konflikt.
Alamkaustade arv on liiga suur.
Eemaldage kogu väljastatud paber.
The contents of the specified file may be incorrect.
Vaikevõtit pole seatud. Kontrollige TLS-seadeid.
Vaikevõtit pole seatud. Kontrollige Sertifikaadi seadete alt Võtme ja sertifikaadi loendi seadeid.
Sertifikaati ei saa kinnitada.
Ei saa ühendust.
Paberit ei saa muuta/kustutada, sest seda kasutatakse teiste seadete poolt menüüs Seaded/salvestus.
Kontollige arvuti nime menüüst Seaded/salvestus.
Seadeid ei saa muuta, sest valitud klahv on kasutusel.
Ei leia valitud serverit. Kontrollige seadeid.
Ei saa ühendust valitud serveriga. Kontrollige seadeid.
Seadete menüüst määratud üksust ei saa hetkel kasutada. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Valitud nupp ei pruugi olla saadaval. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Saata ei saanud.
Seanss aegus. Palun oodake hetk ning seejärel proovige luua andmebaasiga uuesti ühendus.
Otsimist ei saa lõpetada ajalõpu tõttu. Kontrollige seadeid.
Ei saa täita, sest failis on toetamata andmetüüpe.
Otseühendus: lõppes tõrke tõttu.
Otseühendus: lõppes, sest ühtegi teist seadet ei leitud.
Gradatsioonide reguleerimine... Oodake hetk.
Andmebaasile puudub juurdepääs. Taaskäivitage seade.
Digiallkirja sertifikaadi pääsutõrge
Sert. aegumise kuupäeva tõrge
Ei saa sisse logida, sest mitu kasutajat on registreeritud sama kasutajanimega. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Uusi nuppe ei saa salvestada, sest salvestatavate nuppude arv on jõudnud piiranguni. Juba salvestatud nuppe saab üle kirjutada.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Ei saanud salvestada, sest salvestatud kasutajate arv on jõudnud piiranguni.
Vahetage toonerikassett.
Puhastamine... Oodake mõni hetk. (Ligikaudu XX sek.)
Sisestatud PIN-kood on vale.
Autentimise server ei toimi. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Autentimise serverit ei õnnestunud leida. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Autentimise serveri pool pole parooli määratud. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Ei saa sisse logida, sest autentimise serverile ei lubata anonüümset juurdepääsu. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Autentimise serverisse sisselogimiseks vajalik kontoteave on kehtetu. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Võrgus leiti konkureeriv IP-aadress.
Võrgus tuvastati IP-aadresside konflikt (põhiliin).
Võrgus tuvastati IP-aadresside konflikt (alamliin).
Toimingut ei saandu teha, sest tekkis võrgutõrge.
Kontrollige võrguühendust.
Eemaldage ummistunud originaalid sööturist ning eemaldage ka sööturi alusele jäänud originaalid. Seejärel asetage originaalid sööturisse tagasi ning vajutage klahvi [Alusta].
Eemaldage originaal sööturist.
Mitme töö töötlemine...
Ei saa sisse logida, sest osakonna ID-halduses tekkis autentimise tõrge. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
PDL nn renderdustõrge (nn on mooduli nimi)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Nupu seadeid ei saanud rakendada, sest samal ajal tehti teisi toiminguid.
Avakuvasse salvestus tühistatakse ja kuvatakse jälle funktsioonimenüü, sest teil pole nuppude salvestamiseks õigusi. Logige sisse administraatorina ja proovige uuesti.
Parool ei vasta reegli nõuetele. Muutke parooli.
Selle seadme ja autentimise serveri taimeri seaded ei pruugi olla sünkroonitud. Võtke ühendust süsteemihalduriga.
Juhtmeta LANi sidetõrge. Lülitage peatoitelüliti VÄLJA ja SISSE.
Juhtmeta LANi ühendustõrge. Kontrollige juhtmeta LANi infot.
Saata ei saa, sest mälu on täis. Oodake hetk ning proovige uuesti.
Toimingut ei saa teostada, sest mälu on täis.
Skaneerimine tühistatakse, sest mälu on täis. Kas soovite skaneeritud lehed välja printida?
Skaneerimine tühistatakse, sest mälu on täis. Oodake hetk ja proovige uuesti.
Skaneerimine tühistatakse, sest mälu on täis. Kas soovite skaneeritud lehed ära saata?
Skaneerimine tühistatakse, sest mälu on täis. Kas salvestada skaneeritud lehed?
Registreeritud kasutajate andmesalvestusmaht jõudis piiranguni. Saate teha toiminguid, kuid andmeid (tööde määramise logisid, isiklike seadete sisu jne) ei saa hetkel salvestada. Kui soovite järgmisel sisselogimisel andmeid salvestada, siis peate kustutama teiste kasutajate mittevajalikud andmed. Lisateavet saate süsteemiadministraatori käest või kasutusjuhendist.
Avakuvasse salvestamine tühistatakse, sest te pole sisse logitud. Minge tagasi funktsioonimenüüsse, logige sisse ja proovige uuesti.
Kontrollige kasutajanime ja parooli või seadeid.
Lisage paberit.
Skaneerimine tühistati, sest skaneeritud andmemaht ületab piirangut. Skaneerimine võib olla võimalik kui vähendada teravust ja seada originaali tüübiks tekst.
Hetkel sisseloginud kasutaja määratud infot ei salvestata.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Ei saa sisse logida. Kontrollige sisselogimise sihtkohta.
Parooli ei saanud salvestada, sest kasutajate jaoks määratavate paroolide kogus on ületanud limiidi.

Kui sisselogimisel kuvatakse kuuekohaline number

Kui sisselogimisel ilmneb tõrge, võidakse sõnumi all kuvada kuuekohalist numbrit. Tehke vastavad toimingud, sõltuvalt kuvatavast kuuekohalisest numbrist.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
6W1W-0J5